Niam Niam

Core-Plus Strategi

Fonder inom Niams core-plus strategi investerar i kontor, detaljhandel och bostadsfastigheter i Norden med fokus på en stabil inkomstutveckling. Den första core-plus fonden restes 2012, och just nu investerar vi i fastigheter i den andra fonden inom denna strategi. Alla Niams core-plus fonder levererar enligt eller överträffar sina avkastningsmål. Investerarbasen för denna fondstrategi består främst av respekterade europeiska institutionella investerare.

Niam Nordic Core-Plus III

Niam Nordic Core-Plus II (2016)

Geografisk distribution

Niam Nordic Core-Plus II Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus II Fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus (2012)

Geografisk distribution

Niam Nordic Core-Plus Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus Fastighetstyper