Niam Niam

Opportunistisk Strategi

Niams opportunistiska fonder investerar i alla fastighetstyper inom hela regionen. Denna väldigt framgångsrika plattform skapades år 2000 och Niam håller nu på att investera i den 7:e fonden inom denna strategi. Alla Niams opportunistiska fonder har överträffat, levererar enligt- eller är på väg att överträffa sina mål. Niams investerarbas omfattar några av världens största pensionsfonder, nationella placeringsfonder, stiftelser och andra institutioner.

Exempel på fastigheter inom vår Opportunistisk Strategi:

Niam Nordic VII (2018)

Geografisk distribution

Niam Nordic VII Geografisk distribution

Fastighetstyper

Niam Nordic VII Fastighetstyper

Niam Nordic VI (2015)

Geografisk distribution

Niam Nordic VI 2015 Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic VI 2015 Fastighetstyper

Niam Nordic V (2011)

Geografisk distribution

Niam Nordic V 2011 Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic V 2011 Fastighetstyper

Stängda opportunistiska fonder

NIAM NORDIC IV (2007)

Geografisk distribution

Niam Nordic Fund IV 2007 Stängd Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic Fund IV 2007 Stängd Fastighetstyp

NIAM NORDIC III (2004)

Geografisk distribution

Niam Nordic III Closed 2004 utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic III Closed fund