Niam Niam
Stockholm Residential Development

Stockholm Residential Development , Sverige

Area
18,989 kvm
Upplåtelseform
Äganderätt
Stad
Stockholm
Land
Sverige
Största hyresgäst
Privata hyresgäster
Fastighetstyp
Bostadshus

Stockholm Residential Development

Fastigheten, belägen på Kungsholmen i västra Stockholm, förvärvades av Niam i april 2012. Man hade specifikt sökt efter fastigheter som lämpade sig för en konvertering till bostäder då det under denna period var hög efterfrågan men lite plats för nya bostäder i centrala Stockholm.

Industriverket är samlingsnamnet för de tre fabrikshusen Bryggeriet, Radiofabriken och Cigarrfabriken. Under byggets gång har man bevarat historien och arkitekturen som präglat fastigheten sedan 1800-talet. Syftet med konverteringen var att möjliggöra bostäder inom befintligt kvarter och 170 lägenheter planerades vara klara för försäljning 5 år från den dag detaljplanen vann laga kraft. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta.

Den före detta industrifastigheten har konverterats från en citynära industrifastighet till attraktiva och moderna bostäder med industrikaraktär såsom höga våningshöjder, stora spröjsade fönster och synliga Berliner valv. Området är idealiskt för bostadsfastigheter med närhet till vatten, parker, skolor, butiker m.m. Fastigheten köptes som ett joint venture med Oscar Properties.  Projektet är nu avslutat. 
 

Stockholm Residential Development

Kontakt

Erik-Rydström
Erik Rydström
Fund Manager, Sverige
+46 8 5175 8544