Niam Niam

Niam Credit

Vi är en nordisk fastighetskreditfond som erbjuder finansiering till kvalitativa investeringar inom alla fastighetstyper i tillväxtregioner.

Vi erbjuder trygga finansieringslösningar

Vi är en pionjär på den nordiska marknaden för alternativa kreditlösningar till den kommersiella fastighetssektorn. Vi erbjuder seniorlånefonder för kvalitativa investeringar inom alla fastighetstyper i svenska tillväxtregioner. Tack vare en stark institutionell kapitalbas kan vi erbjuda trygga finansieringslösningar på upp till 10 år.

Våra viktigaste investerare är nordiska institutionella investerare, såsom PRI Pensionsgaranti, Folksam och Norges största livförsäkringsbolag Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Kort om Niam Credit

  • Vi tillgodoser investerarkollektivets efterfrågan på kreditfonder och erbjuder fastighetsaktörer alternativa och hållbara kreditlösningar.
  • Vi har lanserat tre framgångsrika fonder och förvaltar tillgångar uppgående till cirka 25 miljarder kronor.
  • Vi är 12 medarbetare med gedigen fastighetsexpertis och mångårig erfarenhet av finansiering från både bank- och fastighetssektorn.

Kontakt

Pontus Sundin
Pontus Sundin
Chief Executive Officer, Niam Credit, Sverige
+ 46 73 089 97 12