Niam Niam

Vår investeringsstrategi inom fastigheter

Med årtionden av egen erfarenhet och stor lokalkännedom gör vi djupgående analyser av marknaden i jakt på nästa investering.

Som en av de största fastighetsägarna i Norden kan Niam dra nytta av den erfarenhet vi samlat från våra egna fastigheter. Samtidigt har vi stor lokalkännedom. Denna expertis, kombinerat med formella analyser av de makroekonomiska förhållandena, används när vi tolkar marknaden. Detta resulterar i vår investeringsstrategi. Vi använder en disciplinerad investeringsmetod för att identifiera möjligheter med attraktiv riskjusterad avkastning.

Näsby slottspark Niam

Trots likheterna mellan de Nordiska länderna så är det inte en homogen marknad, både möjligheter och risker skiljer sig mellan länderna. Det är anledningen till att vi har lokala experter på våra primära marknader.