Niam Niam

Hållbarhetstänk ger resultat

Hållbarhet är en del av vår strategi från dag ett. Våra välutvecklade miljöplaner guidar oss att genomföra åtgärder som direkt gagnar både våra fastigheter och miljön.

Vårt engagemang avspeglas i vår miljöpolicy:

"För att vara en effektiv förvaltare till förmån för kunder och kollegor, kommer Niam ständigt att förbättra sina affärsprocesser i enlighet med lagar och andra regler, minska sin miljöpåverkan och samtidigt förbättra sin långsiktiga lönsamhet."

Hållbarhet är en del av vår strategi eftersom det är nyckeln till att skapa bättre byggnader. Vi tror att det finns en tydlig koppling mellan att leverera bästa resultat och fokusera på hållbarhet. Vi kan med stolthet säga att vi följer de 10 principerna i FN: s Global Compact för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Läs mer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport 2019