Niam Niam

Hållbarhetstänk ger resultat

Hållbarhet är en del av vår strategi från dag ett. Våra välutvecklade miljöplaner guidar oss att genomföra åtgärder som direkt gagnar både våra fastigheter och miljön.

Hållbarhet är en del av vår strategi eftersom det är nyckeln till att skapa bättre byggnader. Vi tror att det finns en tydlig koppling mellan att leverera bästa resultat och fokusera på hållbarhet. Vi kan med stolthet säga att vi följer de 10 principerna i FN: s Global Compact för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Läs mer om vårt miljöarbete i vår hållbarhetsrapport eller om våra hållbarhets mål.

sustainability Policy     sustainability Goals

sustainability report 2022     SFDR Disclosures