Med nästa generation i tankarna

Med ledning av FN:s Global Compact-principer ser vi att det finns en tydlig koppling mellan högt ställda prestationsmål och fokus på hållbarhet.

Wtr Niam Terrace 03

Vårt hållbarhetstänkande handlar i grunden om att balansera dagens behov med morgondagens målsättningar, medvetna om att våra investeringar påverkar mer än enbart ekonomisk avkastning. Därför driver vi ett nära samarbete med partners och intressenter för att säkerställa att våra ansträngningar har en positiv påverkan på miljön, samhället och ekonomin. Vi vill vara med och forma en bättre morgondag. Inte bara för att det, i harmoni med naturen och kundernas värderingar, är vår moraliska skyldighet utan också  en strategisk prioritet för att minska risker och möta växande omvärldskrav.

Hållbarhet

Hållbarhet – ett pågående arbete

Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete där varje framsteg innebär lärande och utveckling. Därför är vårt tillvägagångssätt mångsidigt och anpassningsbart till människors och miljöns föränderliga behov. Läs mer i Niams Hållbarhetsrapport 2023.

Hållbarhet – ett pågående arbete Image
Strategi Image

Strategi

En strategi för att hantera vårt klimatpåverkan, förbättra områden och skapa värde för investerare.

Mål Image

Mål

Tydliga mål är avgörande för att minska klimatpåverkan och främja global hållbar utveckling.

Upplysningar Image

Upplysningar

Niams styrs av en stabil struktur där ESG är en integrerad del av vår verksamhet.

Kontakta