Vårt team

Infrastructure Investment Team

Sverker Åkerblom

Sverker Åkerblom är CEO för och grundare av Niam Infrastruktur och har över 15 års erfarenhet inom energi- och infrastrukturinvesteringar. Innan han kom till Niam Infrastruktur var Sverker en av grundarna av BlackRock Renewable Power, där han var investeringschef för Kontinentaleuropa.

Linus Hägg

Linus Hägg är Partner och Chief Investment Officer för Niam Infrastruktur. Linus har mer än 20 års erfarenhet av finansiering samt sammanslagningar och förvärv, varav 12 år inom energi och infrastruktur. Innan Linus kom till Niam Infrastruktur tillbringade han 10 år på Arise AB, en börsnoterad utvecklare av förnybar energi, senast som CFO. Innan han kom till Arise AB arbetade Linus inom investmentbanking i 10 år.

Johanna Friberg

Johanna Friberg är Associate Director på Niam Infrastruktur och ingår i investeringsteamet. Johanna är tidigare portföljförvaltare på pensionsfonden Alecta, där hon ansvarade för att bygga upp deras infrastrukturportfölj, inklusive investeringar inom energi, främst förnybar energi, och telekom.

Hjalmar Åhman

Hjalmar Åhman är Analyst inom investeringsteamet på Niam Infrastruktur där han är involverad i analys och utvärdering av investeringsmöjligheter och dagliga uppgifter. Han har en masterexamen i fastigheter och byggande från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Johan Lindsö

Johan Lindsö är Associate inom investeringsteamet på Niam Infrastructure, där han jobbar med förvärv och operationell styrning av projektbolag. Johan jobbade tidigare med projektförvärv och strategi på vind- och solkraftsbolaget OX2. Johan har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.