Mål

Niam har många olika plattformar och intressenter och har därför fastställt övergripande ESG-mål på koncernnivå, vilka kompletteras av mer detaljerade mål och åtaganden för olika fonder och dotterbolag.

Mosaik Haninge Low

Niams mål baseras på vår interna väsentlighetsanalys samt internationella ramverk som FN:s mål för hållbar utveckling.

Alla våra mål ses över regelbundet, både vad gäller relevans och ambitionsnivå samt kopplat till våra framsteg. Om vi upptäcker att vi släpar efter inom ett mål görs en bedömning av vad som behöver göras för att komma på rätt spår. Om ett mål blir inaktuellt eller har för låg ambitionsnivå revideras målet.

Fastigheter

För Niam Fastigheter har vi antagit ytterligare specifika mål som exempelvis innebär att i genomsnitt minska energiförbrukningen till 100 kWh/kvm samt mål för andra miljöaspekter som byggnadscertifieringar, avfall och vatten.

Infrastruktur 

Niam Infrastruktur har antagit mål för att öka samhällets kapacitet inom förnybar energi och energiproduktion samt minska koldioxidutsläppen. 

Krediter

Niam Krediter har antagit målet att minst 50 % av lånen ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekter.

Niams övergripande ESG-mål


Miljö

  • Netto noll koldioxidutsläpp till 2045 för nybyggnation
  • Netto noll koldioxidutsläpp till 2030 för befintliga tillgångar

Socialt

  • Nöjda medarbetare och kunder
  • Säkra och socialt attraktiva tillgångar och utvecklingsprojekt

Styrning

  • Niam är ett tillförlitligt företag som uppfyller lagar och bestämmelser och som är transparent

Ladda ner en lista över samtliga mål för Niam AB och dess plattformar nedan. 

Hållbarhet

Rapport: Sociala investeringar på fastighetsmarknaden

Rapporten ”Sociala investeringar på fastighetsmarknaden” är skriven av experterna Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark i samarbete med Niam Krediter. Syftet är att ge värdefulla insikter och vägledning till fastighetslångivare och investerare, och inspirera dem att spela en aktiv roll i att finansiera och stödja sociala hållbarhetsprojekt och åstadkomma positiva sociala effekter genom sina investeringar.

Ta del av hela rapporten