Strategi

Niams ambition är att bidra till en globalt hållbar utveckling. Vi anser att det är vår moraliska skyldighet att agera hållbart, men har även en strategisk prioritering för att minimera riskerna, möta allt större förväntningar och säkerställa hög avkastning på lång sikt.

Wtr Niam Terrace 03

Niams hållbarhetsstrategi bygger på antagandet att vi genom att bidra till en globalt hållbar utveckling kan höja det långsiktiga värdet för hyresgäster, kunder och investerare. Vår hållbarhetsstrategi har tagits fram för att maximera fördelarna med vår positiva påverkan på olika hållbarhetsaspekter samtidigt som vi hanterar ESG-risker och finansiell avkastning. I vår dagliga verksamhet säkerställer vi detta genom att ta hänsyn till ESG i alla större beslut och ge våra kollegor stor frihet i hur Niams olika plattformar kan användas för att nå vår gemensamma ambition.

Då all vår verksamhet bygger på fastigheter och infrastruktur, sektorer som historiskt sett haft en negativ effekt på miljön, är kampen mot klimatförändringar och miljöförstöring en av hörnpelarna i vår hållbarhetsstrategi. Tydliga kort- och långsiktiga mål gäller för Niam AB Group, medan olika dotterbolag och plattformar bidrar till dessa på olika sätt, allt från att minska de egna växthusgasutsläppen till att främja samhällets omställning till ren energi.

Vad gäller den sociala delen av ESG-arbetet strävar Niam efter att bygga inkluderande och säkra samhällen där människor kan trivas och må bra. Det gäller alla som bor eller arbetar i våra tillgångar, men även våra egna medarbetare, vars arbete är avgörande för våra framtida framgångar.

Niam Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport får du insikter i vår strategi, våra handlingar och de åtgärder vi vidtar för att främja en positiv inverkan på den byggda miljön.

Ladda ner