Våra fonder

Vårt huvudsakliga affärsområde är att förvalta fastighetsfonder med fastighetsinvesteringar inom alla branscher. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.

Dockworks Timelapse

Fastigheter – Opportunistisk

Detta är Niams äldsta strategi och en av de fondserier som har funnits längst i Norden. Genom att rikta in oss på opportunistiskt värdeskapande i Norden har vårt opportunistiska fondprogram stått emot stora marknadsförskjutningar under mer än två decennier och gett våra investerare konsekvent avkastning.

Niam Nordics opportunistiska strategi begränsas varken geografiskt eller vad gäller bransch. Det gör att fonden kan satsa på att generera värde utan några begränsningar. Följaktligen kan Niam och dess samarbetspartner ta tillvara nästan alla möjligheter som dyker upp och vi kan vara mer kreativa med slutresultatet i sikte för de tillgångar vi förvärvar.

Fastigheter – Core-Plus

Niams Nordic Core-Plus-strategi investerar i kontors-, butiks- och bostadsfastigheter över hela regionen och fokuserar på stabil intäktsgenerering. Med en kombination av avkastning och värdestegring kan Niam erbjuda ett unikt värdeerbjudande i Norden. 

Denna allvädersstrategi, som lanserades för över tio år sedan, har presterat väl över marknadscykler. Den skördar frukterna av att investera i stabiliserade tillgångar där Niam kan genomföra begränsade värdeskapande aktiviteter för att öka avkastning och värde. Förutom att ta tillvara vinstmöjligheterna hos de tillgångar vi förvärvar fokuserar vi på förlustriskerna för varje ny tillgång. Vi tar i synnerhet hänsyn till tillgångarnas strategiska läge, sammansättningen av hyresgäster och hur vi kan utveckla detta samt vårt ESG-åtagande.

Fastigheter Opportunistisk

Niam förvärvar Kruthuset 17 i Göteborg

Niam förvärvar Kruthuset 17, en modern kontors- och logistikfastighet belägen intill centralstationen i Göteborg. Kruthuset 17 består av 68,000 kvadratmeter uthyrbar area och flertalet hyresgäster – där de största är Tullverket, PostNord, Trafikverket och CGI. Fastigheten är certifierad enligt Breeam Very Good. Säljarna är fonder som förvaltas av Blackstone och Areim.

Läs mer

Kontakta