Vad vi erbjuder

Niam förvaltar fonder som investerar i fastigheter, infrastruktur och fastighetsskulder i hela Norden. Sedan 1998 har vi erbjudit några av världens största investerare tillgång till reala tillgångar i Norden. Med den längsta meritlista bland våra kollegor fortsätter institutionellt kapital att samarbeta med oss ​​för att få fastighetsexponering i Norden med en förvaltare som har satt kapital i arbete genom flera marknadscykler.

J0A7078 Web

Opportunistisk – Fastigheter

Niam använder för närvarande kapital till sin opportunistiska fond Niam VIII (årgång 2022), bland de största i Norden. Niam begränsas varken geografiskt eller vad gäller bransch. Niam har genom flera cykler visat att man kan uppnå enastående riskjusterad avkastning genom val av tillgångar, ESG-initiativ, kapitalförvaltning samt genom att skapa och avveckla portföljer. Under årens lopp har den opportunistiska strategin belönats med utmärkelsen ”PERE-förvaltare med mest konsekvent resultat”. Genom välgenomtänkta beslut för kapitalanskaffning har samtliga fonder uppfyllt investerarnas förväntningar.

Core Plus – Fastigheter

Niam har investerat tre årgångar av sitt Core Plus-program. Detta har gett investerare tillgång till stabiliserade tillgångar i Norden som inte bara genererar värdestegring utan även ett betydande och stabilt kassaflöde. Detta har uppnåtts genom att slå samman portföljer med tillgångar där Niam har fokuserat på riktade värdeskapande aktiviteter, inklusive ESG-certifiering. För hyresgäststrategin har fokus legat på förlustskydd och en betydande del har ägnats åt hyresgäster inom den offentliga sektorn. 

Värdeskapande infrastruktur

Niam Infrastruktur investerar i infrastruktur i Norden genom en mervärdesstrategi med fokus på energiomställning, digital infrastruktur samt elektrifiering inom industrin och transportsektorn. Det finns en betydande efterfrågan på kapital i små, fragmenterade nya infrastrukturtillgångar men de flesta investerare letar efter stora befintliga tillgångar. Följaktligen är sammanslagning av tillgångar och investeringar i nya tillgångar en integrerad del av vår mervärdesstrategi.

Fastighetsskuld – Prioriterad utlåning

Niam Krediters fonder för prioriterade fordringar ger investerare tillgång till prioriterade inteckningslån med ett kompromisslöst fokus på förlustskydd samtidigt som man uppnår inflationsskyddade avkastningar. Denna strategi, som för närvarande investerar sin tredje årgångsfond, har hittills aldrig haft några brister. Med oklanderliga resultat har Niam Krediter blivit den största alternativa långivaren i Norden.

Fastighetsskuld – Opportunistisk

Niam Krediter har tio års erfarenhet av investeringar med prioriterade fordringar. Strategin bidrar till förbättrade avkastningsmöjligheter genom att erbjuda låntagare produkter som inte kan betjänas av etablerade banker och långivare. Genom att rikta in sig på hela lån och liknande typer av skuldstrukturer kan fondinvesterare förvänta sig att få aktieliknande avkastning genom att investera högre upp i kapitalstrukturen, men med betydligt mer skydd.

News and updates