Samarbete och expertis i fokus

Att samarbeta med Niam innebär att få tillgång till vår samlade kompetens, dra nytta av ett passionerat och högpresterande team samt bygga varaktiga affärsrelationer.

Louise Och Louise

Vi lägger stor vikt vid kompetens

Niam har ett dynamiskt team av medarbetare. Vår samlade erfarenhet, kapacitet och djupa kunskap om förvaltning – genom hela fondcykeln – gör oss till en pålitlig partner. Vi tror på att attrahera och behålla de bästa medarbetarna och göra dem medskapande i en arbetsmiljö som främjar prestation, samarbete och personlig utveckling.

I affärslivet, liksom i livet, är nyckeln till framgång inte bara vad du gör, utan också vem du gör det med.
Rikard Henriksson, Managing Partner Niam

Vi har en passion för att prestera

Att sikta högt och sätta tydliga affärsmål ligger är en naturlig del av vårt arbetssätt. Vi är fast beslutna att leverera starka investeringsresultat, samtidigt som vi upprätthåller höga standarder för yrkesetik och integritet. Självklart är vi mer än stolta över våra prestationer och nöjda kunder under mer än 25 år. Det tycker vi är ett bra argument för att göra framsteg och skapa nya möjligheter tillsammans.

Vi bygger långvariga affärsrelationer

I affärsvärlden, precis som i livet i stort, är nyckeln till framgång inte bara vad man gör utan även vilka man gör det med. Utöver att skapa goda resultat handlar det för oss också om att skapa förtroende och att överträffa förväntningar. På Niam investerar vi i starka och lojala relationer med kunder och partners. Genom vårt engagemang lägger vi grunden för långvarig framgång och nya affärsmöjligheter.