Våra kreditfonder

Investeringsstrategin för våra nuvarande kreditfonder fokuserar på prioriterade inteckningslån med stöd av stabiliserade fastigheter inom hela den kommersiella fastighetssektorn i Sverige, men med möjlighet att titta på varje finansieringsförfrågan separat för att stödja våra kunders affärsplaner.

Alessia Cocconi Zliudgekxv0 Unsplash

Sammanfattning av våra fonder

Niam Krediter har upprättat flera fonder för prioriterade inteckningslån, var och en med olika årgångar och åtaganden. 

Niam Credit I, lanserades 2013, med ett åtagande på 1,4 miljarder kronor. Niam Credit II, lanserades 2016, med ett åtagande på 6,6 miljarder kronor. Niam Credit III, lanserades 2020, med ett åtagande på 14,4 miljarder kronor. Niam Credit Co-lending & separate account har åtagande på 2,7 miljarder kronor.