Berättelsen som definierar oss

På Niam vet vi betydelsen av att förvalta och utveckla tillgångar. För oss handlar expertis inom fastigheter och infrastruktur ytterst om insikt och kunskap. Om att hitta nyckeln till företags behov för att kunna frigöra kraften i våra investeringar.

Som en ledande nordeuropeisk aktör i vår bransch är vi en del av en större helhet. Genom att tillföra värde och skapa bättre lösningar för våra kunder och hyresgäster bidrar vi också till att skapa utveckling i våra omgivande lokalsamhällen.

Vi är ett team av specialister, med en passion för att prestera, som förenar vår ledande expertis för att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder. Tillsammans gör vi meningsfull skillnad genom att sätta kapital i arbete – Equity in action.

Vi bygger vidare på 25 år av expertis

1998 Image
1998

Niam grundades som en operativ partner till globala toppföretag.

2004 Image
2004

Den första slutna fonden lanseras.

 2007 Image
2007

Kontoren i Oslo och Helsingfors öppnas.

2010 Image
2010

Egen projektutveckling påbörjas.

2011 Image
2011

Köpenhamnskontoret öppnas.

2012 Image
2012

Core-Plus-strategin lanseras – Niam blir multi-strategi.

2020 Image
2020

Kontoret i Luxemburg öppnas.

På väg framåt

2021 startade Niam sin satsning på infrastruktur genom den nya plattform Niam Infrastructure. Expansionen innebar att Niam breddar sitt utbud och kan erbjuda investerare möjlighet att placera kapital inom infrastruktur med fokus på hållbara investeringar i Norden och norra Europa.

Niam utökade ytterligare sin plattform år 2022 genom att inkludera Niam Credit. Denna diversifiering möjliggör för Niam att erbjuda en omfattande rad kreditrelaterade tjänster och utvidga sina investeringsmöjligheter för att omfatta kreditresurser och strategier.