Vad vi gör

Niam Krediter har varit verksamt på marknaden sedan 2013 och är Nordens största skuldförvaltare för kommersiella fastigheter. Vi har 25 miljarder kronor i förvaltade tillgångar och åtaganden från stora institutionella investerare som Folksam, KLP och PRI.

Vi är ett erfaret team med bakgrund inom bank och fastighet och har en välrenommerad styrelse och en erfaren kommitté för kreditrådgivning. Vi intar ett pragmatiskt och affärsorienterat förhållningssätt när vi tillgodoser kundernas behov inom den kommersiella fastighetssektorn.

Niam Krediter kan erbjuda skräddarsydda finansieringslösningar på upp till tio år med ett särskilt fokus på investeringarnas miljöpåverkan och sociala påverkan, vilket sätter standarden för nästa generations alternativa utlåningslösningar. 

Hållbarhet

Rapport: Sociala investeringar på fastighetsmarknaden

Rapporten ”Sociala investeringar på fastighetsmarknaden” är skriven av experterna Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark i samarbete med Niam Krediter. Syftet är att ge värdefulla insikter och vägledning till fastighetslångivare och investerare, och inspirera dem att spela en aktiv roll i att finansiera och stödja sociala hållbarhetsprojekt och åstadkomma positiva sociala effekter genom sina investeringar.

Ta del av hela rapporten

Kontakta