Upplysningar

Förutom högt satta interna ambitioner, är Niam medvetet om och välkomnar allt större ESG-förväntningar och -krav från hyresgäster, kunder, investerare och lagstiftare.

Vi hanterar de allt större ESG-förväntningarna och -kraven genom att ha en solid intern styrningsstruktur: vi tar alltid hänsyn till ESG i viktiga beslut, samlar in relevanta data och rapporterar på ett transparent sätt. Vi följer tillämpliga regler och förordningar och åtar oss att följa ett antal frivilliga ramverk och standarder för hållbarhet. 

På den här sidan hittar du våra publicerade policyer och rapporter samt ramverk och standarder från tredje part som vi har åtagit oss att följa eller är certifierade enligt.

Niams hållbarhetspolicy Image

Niams hållbarhetspolicy

Niam är ett företag med en ambitiös hållbarhetsagenda. Vi har en strategi för att minska vår klimatpåverkan, bidra till trygga och säkra stadsdelar samtidigt som de skapar värde för våra investerare. Läs om vår hållbarhetsresa i Niams årliga hållbarhetsrapport.

Läs mer
Niam Hållbarhetsrapport Image

Niam Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport får du insikter i vår strategi, våra handlingar och de åtgärder vi vidtar för att främja en positiv inverkan på den byggda miljön.

Ladda ner
Ramverk och åtaganden Image

Ramverk och åtaganden

Vi förstår och prioriterar betydelsen av och de strategiska fördelarna med att vara en del av branschorganisationer, nationella och internationella organisationer samt andra relevanta organ.

Se våra åtaganden
Niams uppförandekod Image

Niams uppförandekod

Niams uppförandekod fastställer vilka standarder som reglerar hur Niams medarbetare ska agera samt hur motparter, inklusive leverantörer och andra affärspartner som samtyckt till att följa uppförandekoden genom att ingå avtal med oss, agerar.

Läs mer
SFDR och norska öppenhetslagen Image

SFDR och norska öppenhetslagen