Vår strategi

Niam har utvecklat och förbättrat sin fastighetsstrategi sedan företaget grundades 1998. Genom ett konsekvent strategiskt arbete har Niam blivit en av de största ägarna och förvaltarna av fastigheter i Norden.

Niam startades till en början som en operativ partner för att hjälpa globala investerare med exponering mot Norden. Sedan början av 2000-talet har Niam förvaltat sina egna fastighetsfonder. Kärnan i vår verksamhet handlar om att tillhandahålla våra investerare en stark riskjusterad avkastning. Det uppnår vi genom att se till att de byggnader vi utvecklar eller förvärvar blir bättre för hyresgästerna, lokalsamhället och samhället i stort.

The Dockworks Atrium

Opportunistiskt tänkesätt

Niam söker möjligheter inom alla sektorer och regioner där vi är verksamma. Tack vare teamets långa erfarenhet, bredden på vår kompetens och de tillförlitliga partnerskap vi har byggt upp under åren kan Niam utföra alla transaktioner vi anser vara lämpliga för våra uppdrag.

Eftersom Niam varken begränsas av bransch eller geografi kan vi se värden där andra i branschen vänder bort blicken. Detta gör att Niam kan ha ett mer innovativt tänkesätt, något som innebär att vi inte ser en tillgång för vad den är idag, utan vad den kan bli i framtiden.

Kontinuerligt lärande

Om Niam har begränsad intern kompetens inom ett område försöker vi lära oss samtidigt som vi samarbetar med de bästa aktörerna för att tillhandahålla den avsedda produkten. Vi är väl medvetna om vilka kompetenser som är viktiga att ha internt och vilka vi framgångsrikt kan införskaffa genom de nätverk vi har byggt upp under åren.

Fastigheter Opportunistisk

Niam är med och utvecklar Värtahamnen

Niam deltar aktivt i ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt, Värtahamnen, som nu omvandlas till en levande innerstadsdel. De gamla hamnmiljöerna ska fyllas med nya mötesplatser, bostäder, arbetsplatser, restauranger och aktiviteter.

Läs mer

Kontakta