Höjdpunkter

Niam Krediter är pionjär på den nordiska marknaden inom alternativa och hållbara kreditlösningar till den kommersiella fastighetssektorn. Som alternativ långivare, som understöds av en stark institutionell kapitalbas, kan Niam Krediter erbjuda skräddarsydda finansieringslösningar på upp till tio år med särskilt fokus på investeringarnas miljöpåverkan och sociala påverkan.

25 md+ Image
25 md+

Nordens största skuldförvaltare med 25 miljarder kronor i förvaltade tillgångar inklusive åtaganden

60 md+ Image
60 md+

Lånevärde på över 60 miljarder kronor som ses över årligen

30 md+ Image
30 md+

Fastigheter till ett värde av 30 miljarder kronor och har finansierats sedan starten

14 Image
14

14 heltidsanställda

Noll Image
Noll

Inga kreditförluster sedan starten

Lär känna Pontus Sundin, CEO Niam Krediter 

Förvärvet av Brunswick Real Estate Capital ligger helt i linje med Niams vision om och engagemang för hållbar utveckling inom fastighetssektorn. Båda företagen delar ett starkt fokus på miljömässigt och socialt ansvar, vilket ger dem en god position för att förse investerare med innovativa kreditfonder som främjar hållbara metoder inom branschen.

Verksamheten kommer att ledas av Pontus Sundin, CEO, och ska verka som självständigt bolag under Niam Krediter.

Kontakta