Erfaren ledning

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med bred erfarenhet av fastighetsmarknaden. De är kunniga i att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och sälja komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

Jennifer Andersson

Jennifer Andersson är Co-Managing Partner på Niam och ansvarar för investerarrelationer, affärsutveckling, finansiering och infrastruktur. Hon började på Niam 2007 och har tidigare varit COO och Head of IR & Business Development. Innan hon kom till Niam var hon chef för Corporate Development för Sappi Fine Paper North America och var chef för affärsutveckling på Wireless Lab. Hon började sin karriär på Goldman Sachs med specialisering inom företagsfinansiering, sammanslagningar och strategisk rådgivning i New York och Houston.

Rikard Henriksson

Rikard Henriksson, Co-Managing Partner på Niam, har varit på Niam sedan 2010 och leder fastighetsverksamheten, vilket innefattar kapitalförvaltning, projektutveckling, förvärv, finansiering och de lokala landsteamen. Innan han kom till Niam tillbringade Rikard 16 år på fastighets- och utvecklingsavdelningarna i Skanska-koncernen. Dessförinnan var Rikard VD för Järvastaden AB, ett stort utvecklingsområde i Stockholm. Rikard har även haft olika projektledarroller inom Skanska-koncernen.

Daniel Andersson

Daniel Andersson är Head of Acquisitions på Niam. Han ansvarar för inköp, förhandlingar och genomförande av fastighetsaffärer i Sverige. Daniel har 20 års erfarenhet av fastighetsaffärer i Norden och innan han kom till Niam arbetade han i tre år som delägare och chef för fastighetsfinansiering för företag på den norska investmentbanken Arctic Securities. Dessförinnan arbetade han i sju år som chef för kapitalmarknader och nordisk koordinator på CBRE.

Mathias Pedersen

Mathias är CFO och COO på Niam AB, med ansvar för ekonomi på koncernnivå, regulatoriska och juridiska funktioner, fondtjänster och IT. Han började på Niam 2020. Mathias var tidigare CFO på och senare VD för det börsnoterade Qliro Group. Dessförinnan var han investeringschef på Kinnevik AB och har varit CFO på East Capital Group, East Capital Explorer och ETAC efter nio år inom investeringsorganisationen hos Investor AB och Wallenbergstiftelserna. Mathias Pedersen har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har gått programmet för ledarutveckling vid Harvard Business School.

Hanna Bedinger

Hanna Bedinger började som Head of HR på Niam 2021. Hon har det övergripande ansvaret för HR-funktionen i Sverige och för de lokala landsteamen. Hanna har haft flera HR-roller inom Stronghold och Newsec-koncernerna sedan 2016. Innan hon började på Niam arbetade hon som HR-chef på Datscha/MSCI innan hon återvände till Stronghold-koncernen och Niam 2021. Hanna har tidigare arbetat inom HR på Coop som stöd till butikschefer och centrala funktioner inom rekrytering, arbetsrätt och omställningsprojekt.