Vårt team

Vi på Niam är stolta över att ha skapat ett av de starkaste fastighetsinvesteringsteamen i norra Europa.

Vårt team består av över 50 investeringsexperter som brinner för att investera. Teamets sammanlagda erfarenhet och breda kompetens gör att vi kan agera på alla investeringsmöjligheter inom ramen för vår verksamhet.

För att skapa värde för våra intressenter genomför vårt investeringsteam grundliga due diligence-granskningar inför varje del av investeringsprocessen. Då beaktas alla aspekter av de tillgångar Niam överväger för sina fonder. Teamet tar ett helhetsgrepp på varje tillgång vi investerar i så att vi maximerar värdet för hyresgäster, fondinvesterare och lokalsamhället. Teamets omsorg om detaljer och strävan efter ständiga förbättringar gör det möjligt för Niam att prestera konsekvent och placera sig bland de bästa fastighetsfondförvaltarna i Europa.

Våra landschefer driver våra fondförvärv och presenterar möjligheter för Niam Transaction Committee. Dessa Niam-chefer har i genomsnitt över 20 års erfarenhet av fastigheter och har investerat i hela Norden och i olika branscher.

Vårt team inom fastighetsinvesteringar

Rikard Henriksson

Rikard Henriksson har varit på Niam sedan 2010 och ansvarar för fastighetsverksamheten, vilket innefattar kapitalförvaltning, projektutveckling, förvärv, finansiering och de lokala landsteamen. Innan han kom till Niam tillbringade Rikard 16 år på fastighets- och utvecklingsavdelningarna i Skanska-koncernen. Innan dess var Rikard VD för Järvastaden AB, ett stort utvecklingsområde i Stockholm. Rikard har även haft olika projektledarroller inom Skanska-koncernen.

Daniel Andersson

Daniel Andersson är Head of Acquisitions på Niam. Han ansvarar för inköp, förhandlingar och genomförande av fastighetsaffärer i Sverige. Daniel har 20 års erfarenhet av fastighetsaffärer i Norden och innan han kom till Niam arbetade han i tre år som delägare i och chef för fastighetsfinansiering för företag på den norska investmentbanken Arctic Securities. Dessförinnan arbetade han i sju år som chef för kapitalmarknader och nordisk koordinator på CBRE.

Henrik Gerdin

Henrik Gerdin har arbetat på Niam sedan 2018, och en gång tidigare mellan 2007 och 2016. Han är Fund Manager för Niam VI och Niam VIII och har det övergripande ansvaret för fonderna. Innan han kom till Niam som Fund Manager 2018 arbetade han som ansvarig för affärstransaktioner på det svenska börsnoterade bolaget Kungsleden. Dessförinnan arbetade han som chef för transaktionsteamet på Niam. Henrik började sin karriär på PBB:s Londonkontor på avdelningen för strukturerade finansiella produkter och investmentbanktjänster.

Victor Wettergren

Victor Wettergren är Fund Manager för Niam Core-Plus-fonder. Innan han återvände till Niam 2015 tillbringade Victor åtta år hos Newsec Asset Management där han hade olika chefsbefattningar, däribland chef för affärstransaktioner och analys och, nu senast, Key Account Manager för Niam-kontot. Han ingick även i ledningsgruppen på Newsec och var delägare i Stronghold. Victor började sin karriär år 2000 på det svenska börsnoterade fastighetsbolaget Drott.

Erik Rydström

Erik Rydström började på Niam 2012. Han är Fund Manager för Niam VII och ansvarar för kapitalförvaltning och affärsplaner inom fonden. Innan han kom till Niam AB arbetade han två år som fastighetschef och vice VD för Storebrand Fastigheter AB. Från 2005 till 2010 var han chef och ledamot av ledningsgruppen på Fastighets AB LE Lundeberg.

Antti Muilu

Antti Muilu är Country Manager och Head of Acquisitions and Asset Management för Finland. Han började på Niam år 2017 och har 15 års erfarenhet av att investera i fastigheter, både för ett instituts räkning och för ett investmentbolags räkning. Antti kom till Niam från pensionsbolaget Mutual Pension Insurance Company Elo, där han ansvarade för deras fastighetsinvesteringar i Finland från 2014 till 2017.

Jacob de Lichtenberg

Jacob de Lichtenberg är Country Manager och Head of Acquisitions and Asset Management för Danmark sedan juli 2023. Jacob var tidigare chef för Niams danska transaktionsteam sedan 2019. Jacob har en magisterexamen i finans och investeringar från Copenhagen Business School och kom till Niam från Cushman & Wakefield | RED, där han var senior medarbetare med fokus på rådgivning och värderingar.

Morten Roland

Morten Roland är Country Manager i Norge och har över 20 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i fastighetsbranschen. Morten började på Niam i januari 2023 efter att ha arbetat med sitt eget förvaltnings- och investmentbolag sedan augusti 2021. Dessförinnan har han haft befattningar i ledande företag som DNB Næringsmegling (chef för affärstransaktioner), Arctic Securities (delägare och projektmäklare) och Bertel O. Steen Eiendom (fastighetschef och marknadschef).

Michael Berthelsen

Michael Berthelsen är Senior Advisor (tidigare Country Manager). Innan han började på Niam som Associate Director 2011 var Michael finanschef på Aberdeen Asset Management där han arbetade med en portfölj bestående av lokala danska köpcentrum. Dessförinnan hade Michael olika chefsbefattningar på Danske Bank och Handelsbanken, som är ledande danska finansinstitut som gick samman 1990.