Niam Niam

En erfaren ledning

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet från fastighetsmarknaden. De har alla stor kunskap av att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

Niams ledningsgrupp:

Jennifer Andersson, Managing Partner 
Rikard Henriksson, Managing Partner
Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sverige
Mathias Pedersen, Chief Financial Officer
Hanna Bedinger, Head of HR

Niams seniora investeringsteam:

Michael Berthelsen, Investment Manager Real Estate, Danmark
Antti Muilu, Investment Manager Real Estate, Finland
Morten Roland, Investment Manager Real Estate, Norge
Daniel Andersson, Investment Manager Real Estate, Sverige

Sverker Åkerblom, CEO Niam Infrastructure
Pontus Sundin, CEO Niam Credit

Alla Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Kommittén består av personer med erfarenhet från olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad.