Niam Hållbarhetsrapport

Makasiiniranta Credit White (4) (1)

Läs hela vår hållbarhetsrapport för 2022

Niam är ett företag med en ambitiös hållbarhetsagenda, med en strategi för att mildra vår klimatpåverkan, bidra till säkra och sunda stadsdelar och samtidigt skapa värde för våra investerare. Läs om vår hållbarhetsresa i Niams årliga hållbarhetsrapport.