Niams hållbarhetspolicy

Hanna Funderar

Niams ambition är att bidra till globalt hållbar utveckling. Vi anser att det är vår moraliska skyldighet att agera hållbart, men även en strategisk prioritering för att minimera riskerna, möta allt större förväntningar och säkerställa hög avkastning på lång sikt.

Denna policy gäller för Niam AB Group och alla hel- och majoritetsägda bolag (dotterbolag). Niams fastighets-, infrastruktur- och kreditinvesteringar omfattas av hållbarhetspolicyn.