Niams uppförandekod

Niams uppförandekod fastställer vilka standarder som reglerar hur Niams medarbetare ska agera samt hur motparter, inklusive leverantörer och andra affärspartner som samtyckt till att följa uppförandekoden genom att ingå avtal med oss, agerar.

Ima213257

Niams uppförandekod – en vägledning

En uppförandekod tas fram för att berätta för medarbetarna vad som förväntas av dem och bör kopplas till organisationens värderingar, uppdrag och principer. Uppförandekoden fungerar som en vägledning för medarbetarna och ligger till grund för företagets övriga policyer. En uppförandekod är inte något kontrakt och ersätter inte heller policyer.

Niams uppförandekod fastställer vilka standarder som reglerar hur Niams medarbetare ska agera samt hur motparter, inklusive leverantörer och andra affärspartner, som samtycker till att följa uppförandekoden genom att ingå avtal med oss, agerar.