SFDR och norska öppenhetslagen

EU Flag

SFDR 

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) fastställer regler avseende upplysningar om ESG för kapitalförvaltare och finansmarknadsaktörer om transparens med avseende på integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser och tillhandahållande av hållbarhetsrelaterade upplysningar med avseende på finansiella produkter. Den bidrar till att säkerställa lika villkor för alla inblandade.

Information på webbplatser enligt SFDR på enhetsnivå

Norway Flag

Norska öppenhetslagen

Den norska öppenhetslagen ”Åpenhetsloven” (”lagen”) kräver att företag som uppfyller vissa krav och som verkar i Norge måste utföra due diligence-granskningar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och publicerar en redogörelse av granskningarna. Lagen gäller för Niam Core Plus III Holding AS (”Niam CP III”), eftersom det är ett stort företag som är verksamt i Norge.