Niam Niam

Med långsiktighet i grunden

Vi fokuserar på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna. Vårt mål är att tillgodose både dagens och framtidens behov.

För att vi ska lyckas är det viktigt att förstå alla parters perspektiv. Vi samarbetar därför med lokalsamhället på en rad orter runt om i Norden. En nära kontakt med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter gör att vi kan utveckla våra fastigheter på bästa sätt. På så sätt möter fastigheterna kundernas krav samtidigt som de långsiktigt bidrar till det lokala samhällets utveckling på orten. 

 

Hållbarhet och miljöfrågor är och har alltid varit viktigt för oss på Niam. Vi känner ett ansvar för framtiden, vilket i praktiken innebär att bland annat miljöcertifiering utreds vid samtliga förvärv. 

 

Företagsledningen har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Det är den kollektiva kunskapen inom Niam som gör oss till en självklar samarbetspartner.

 

Niam är AIFM-licensed.