Istock 1218163473

Rapport: Sociala investeringar på fastighetsmarknaden

Niam Credit ger ut rapport om finansiering av sociala hållbarhetsinvesteringar inom fastighetssektorn

Rapporten ”Sociala investeringar på fastighetsmarknaden” är skriven av experterna Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark i samarbete med Niam Krediter. Syftet är att ge värdefulla insikter och vägledning till fastighetslångivare och investerare, och inspirera dem att spela en aktiv roll i att finansiera och stödja sociala hållbarhetsprojekt och åstadkomma positiva sociala effekter genom sina investeringar. 

”Som ledande fastighetskreditfond är vi dedikerade att skapa positiva effekter genom vår utlåningsverksamhet. Vi förstår dock att vår roll för att främja social hållbarhet sträcker sig längre än att bara tillhandahålla kapital och vi strävar efter att identifiera sätt att effektivt stödja och möjliggöra sociala hållbarhetsprojekt inom branschen.”
Ulrika Lööf, Head of Sustainability, Niam Credit

Under de senaste åren har det funnits ett ökande fokus på fastighetsägarnas roll för att främja social hållbarhet. Byggnader har potential att i hög grad påverka samhällets ekonomiska och sociala välbefinnande. Kopplingen mellan miljömässig och social hållbarhet är nu allmänt känd bland allmänheten. Det är viktigt att förstå att det ena inte får ske på bekostnad av det andra, eftersom hållbar utveckling kräver ett stort rättvisetänk. Detta har lett till ökad uppmärksamhet på social hållbarhet inom olika branscher, däribland fastighetsbranschen. 

Att ta itu med utmaningarna kopplade till social hållbarhet är absolut nödvändigt. Dagens sociala problem härrör från djupt rotade strukturella problem som inte kan lösas av en enda aktör. Men alla människor i samhället spelar en viktig roll för att skapa en bättre framtid och det är vårt ansvar att fullfölja den rollen på ett effektivt sätt. Niam Krediter har en omfattande strategi för att ta itu med den betydande och trängande sociala utmaningen med socioekonomiska ojämlikheter. För att åstadkomma detta har vi beställt en rapport skriven av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, som har över fyrtio års erfarenhet av att arbeta med samhällen som står inför dessa utmaningar. 

Syftet är att ge värdefulla insikter och vägledning till fastighetslångivare och investerare i att effektivt finansiera och stödja sociala hållbarhetsprojekt. Med denna rapport vill vi inspirera alla aktörer att aktivt sträva efter att skapa positiva sociala effekter genom sina investeringar. 

Ladda ner rapporten här.  

Kontakta