Kid Playing

Skapa samhällsengagemang

Under 2022 inledde Niam ett projekt som syftade till att öka samhällsengagemanget i våra bostadshus i Silkeborg, Danmark. Genom att erbjuda våra hyresgäster sociala aktiviteter vill vi skapa en härlig grannskapskänsla.

I bostadsområdena i Silkeborg, där Niam äger flera fastigheter, har utbudet av bostäder ökat i snabb takt de senaste åren. Detta ger potentiella hyresgäster flera valmöjligheter när de ska välja ny bostad. För att sticka ut på bostadsmarknaden och skapa bostäder där de boende trivs och vill bo har Niam tillsammans med en av våra fastighetsförvaltare initierat ett projekt för samhällsengagemang.

Projektet har letts av en Community Manager som har organiserat sociala aktiviteter med hyresgästerna och kommunicerat med dem på sociala medier i ämnen som allmänna försörjningsfrågor, underhåll av fastigheter och önskemål om roliga aktiviteter. Exempel på aktiviteter som genomförs är gemensamma middagar, hantverksträffar, stickcaféer, caféer för föräldralediga, en bokklubb, en gemensam arbetsplats för dem som jobbar hemifrån samt fester vid olika högtider. Under vintern samlades de boende för att titta på världsmästerskapet i fotboll.

Syftet med aktiviteterna och projektet är att skapa gemenskap bland de boende och knyta samman människor. 

Syftet var att involvera de boende och skapa en samhörighet bland hyresgästerna. Vi initierar och inspirerar och sedan är det upp till de boende själva att bestämma vad de vill göra tillsammans och hur de ska ta projektet vidare.
Eyvind Jonsson, Asset Manager på Niam Danmark

Även om det är för tidigt att se några kvantitativa långsiktiga resultat av projektet betraktar vi redan projektet som en framgång. Deltagandet i aktiviteterna har varit högt och responsen från de boende har varit mycket positiv. Den Community Manager som ursprungligen var anställd av fastighetsförvaltaren kommer därför nu att börja jobba på Niam i ett försök att utöka projektet till fler bostadsområden inom portföljen. 

Vi tror att genom att skapa en känsla av gemenskap bland de boende kan vi förhoppningsvis bidra till lägre bortfall av hyresgäster, underlätta återuthyrning samt bidra till vår långsiktiga vision om att vara en aktiv fastighetsägare.
Eyvind Jonsson, Asset Manager på Niam Danmark.
Silkeborg

Kontakta