Ostra Eneby1 0

Solcellsparker utanför Norrköping

Projektet Solpark Östra Eneby utanför Norrköping är ett samarbete mellan Niam och Solkompaniet, experter på storskalig solkraft. Denna ambitiösa satsning syftar till att etablera en solcellspark på marken till fastigheten Norrköping Östra Eneby 6:68, med fokus på förnybar energi och hållbar utveckling.

Den föreslagna solparken strävar efter att utnyttja de rikliga solenergiresurser som finns tillgängliga i regionen för att generera ren el. Solkompaniet arbetar i samråd med centrala aktörer, däribland Länsstyrelsen, Norrköpings kommun, och berörda individer som boende och fastighetsägare i nära anslutning till den planerade solcellsparken. Detta övergripande tillvägagångssätt säkerställer att alla relevanta parter är involverade, vilket möjliggör en inkluderande och transparent beslutsprocess.

Miljöpåverkan

Solpark Östra Eneby utlovar betydande miljövinster. Med en beräknad årlig produktion på 86 GWh kommer solcellsparken bidra stort till att minska koldioxidutsläppen och mildra effekterna av klimatförändringarna. Den rena energin som genereras av solenergiparken kommer att kompensera motsvarande elförbrukning för cirka 17 000 hushåll per år, vilket visar dess potential att driva hållbarhet i stor skala. 

Kontakta