Makasiiniranta Credit White (4) (1)

Viktiga steg på hållbarhetsresan

När vi ser tillbaka på 2022 har Niam fortsatt att ta flera viktiga steg på hållbarhetsresan så att hållbarhet blir en ännu mer integrerad del av verksamheten. Detta beskrivs i Niams årliga hållbarhetsrapport för 2022.

Gustav Thörnqvist, Sustainability Manager på Niam, är nöjd med de framsteg företaget har gjort inom hållbarhet det senaste året. Han berömmer Niams medarbetare då de har uppvisat ett stort engagemang för hållbara arbetssätt i sitt dagliga arbete.

Thörnqvist säger: ”Niams hållbarhetsresa är avgörande för att säkerställa vår långsiktiga resiliens och alla inom företaget strävar efter att omsätta policyer till meningsfull handling.”

Jag är glad att se Niams utökade interna expertis, kompetens och engagemang inom hållbarhet.
Gustav Thörnqvist, Sustainability Manager på Niam

Niams hållbarhetsarbete under 2022 har innefattat flera steg, däribland dessa:

Ytterligare satsningar på att integrera ESG i verksamheten

  • Ett av de viktigaste stegen var införandet av nya processer för hållbarhetsbedömningar vid förvärv samt handlingsplaner för hållbarhetsförbättringar under innehav. Det gör hållbarhet till en ännu mer integrerad del av vår verksamhet, från investeringar till förvaltningsaktiviteter och avyttring. Detta skapar värde för våra kunder och i våra fastigheter.

Komplett integrering av Niam Infrastruktur

  • Under året integrerades Niam Infrastruktur helt och hållet i verksamheten. Med fokus på hållbara infrastrukturinvesteringar som solpaneler och laddstationer för elbilar bidrar de till Niams hållbarhetsarbete.

Investering i ny ESG-plattform

  • Niam har investerat i en ny ESG-plattform för att hantera ESG-data. Detta gör att vi kan samla in, beräkna, visualisera och analysera alla ESG-data på ett och samma ställe. Korrekta data är avgörande för att kunna fatta faktabaserade beslut med fokus på att minska våra utsläpp av växthusgaser och uppnå hållbarhetsmålen.

Ökat fokus på social hållbarhet

  • Under 2022 har Niam ökat sitt fokus på social hållbarhet. Niam har bidragit till samhällsengagerande aktiviteter för besökare i våra kommersiella fastighetsområden, såväl som för hyresgäster i våra bostadsområden.


Niam är fast beslutet att ytterligare stärka vårt fokus på ESG-åtgärder under 2023 och framåt. Niam har nu en solid hållbarhetsprocess, men ständiga förbättringar och utökade ESG-åtgärder är nödvändiga för att nå de ambitiösa målen.

Niams hållbarhetsresa skapar värde för våra intressenter samtidigt som den bidrar till en mer hållbar framtid. Klicka här för att läsa hela hållbarhetsrapporten för 2022 och få veta mer om vårt pågående arbete och våra planer för framtiden.

Kontakta