INFRASTRUKTUR

Nima Energy

Nima Energy Image

Nima Energy är en utvecklare inom området för ultrasnabb elladdningsinfrastruktur för personbilar och kommersiella fordon med fokus på storskaliga laddningsnav tillsammans med starka partners och investerare.

Utgångspunkten för Nima Energys idé bygger på att säkerställa att elnätet har tillräcklig kapacitet på varje plats för att laddstationer ska vara ett hållbart och ansvarsfullt alternativ.

Nima Energy utvecklar nästa generations e-mobilitetshubbar i Norden och norra Europa utformade för att möta den framtida efterfrågan på ultrasnabb laddning av elbilar på väg såväl som i och runt städer. Utbyggnaden av laddinfrastruktur är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom transporter.

Den nuvarande projektportföljen består av cirka 20 laddare i konstruktion och ytterligare 300 laddare i sent utvecklingsskede.

För mer information besök Nima Energys hemsida: 

Kontakta