Kredit

Niam förvärvar Brunswick Real Estates utlåningsverksamhet

Niam förvärvar Brunswick Real Estates utlåningsverksamhet Image

Niam, en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur, förvärvar Brunswick Real Estate Capital. Verksamheten, som förvaltar tillgångar uppgående till cirka 25 miljarder kronor, kommer att ledas av VD Pontus Sundin och verka som ett självständigt bolag under varumärket Niam Credit.

Brunswick Real Estate Capital etablerades redan 2013 och är en pionjär på den nordiska marknaden för alternativa kreditlösningar till den kommersiella fastighetssektorn. Hittills har man lanserat tre framgångsrika fonder och förvaltar förnärvarande tillgångar uppgående till cirka 25 miljarder kronor. Med sin starka institutionella kapitalbas kan bolaget erbjuda trygga finansieringslösningar på upp till tio år. Utöver att erbjuda attraktiv avkastning till sina investerare har bolaget en utpräglad ESG-profil och ligger i framkant när det gäller att vidareutveckla hållbarhetsrelaterade kreditlösningar för fastighetsindustrin.

Niam har sedan 1998 framgångsrikt erbjudit institutionella investerare möjlighet att via bolagets fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden.

 – Vi har under åren successivt diversifierat vår fondportfölj med strategier som täcker olika fastighetssegment och riskprofiler. 2021 lanserade vi vår infrastrukturplattform med fokus på hållbara investeringar inom förnybar energi, transport och telekom. Kredit är ett naturligt nästa steg för oss och i hög grad ett komplement till vår befintliga verksamhet. Med förvärvet av Brunswick Real Estate Capital breddar vi vårt erbjudande ytterligare och blir en än mer attraktiv samarbetspart för institutionella investerare, säger Jennifer Andersson, Managing Partner i Niam. 

Brunswick Real Estate Capital arbetar på ett strukturerat sätt via en egenutvecklad kreditplattform som granskat över 800 kreditmöjligheter till ett värde av totalt cirka 400 miljarder kronor. Sammantaget har Brunswick Real Estate Capital finansierat över 150 fastigheter, till ett sammanlagt belopp om ca 30 miljarder kronor, utan att några kreditförluster uppkommit.

 – Niam är en av norra Europas största fondförvaltare inom fastigheter och har ett starkt track record och varumärke vilket ger oss rätt förutsättningar att vidareutveckla vår kreditplattform. Niam har precis som vi själva ­ett genuint intresse av att sätta en hållbar utveckling av fastighetsindustrin i centrum. Tillsammans kan vi nu tillgodose investerarkollektivets efterfrågan på kreditfonder samt erbjuda fastighetsaktörer alternativa och hållbara kreditlösningar, säger Pontus Sundin, VD för Niam Credit.

Brunswick Real Estate Capitals fonder har genom åren attraherat några av de största institutionella investerarna i Sverige, däribland Folksam och PRI, men även norska KLP. Brunswick Real Estate Capital har erbjudit skuldfinansiering och etablerat långvariga relationer med fastighetsbolag som Alecta, Castellum, Corem, Fabege och AREIM. 

För ytterligare information:
Jennifer Andersson, Managing Partner Niam
T: +46 8 5175 8559
E: jennifer.andersson@niam.com

Pontus Sundin, VD Niam Credit
T: + 46 730 899 712
E: pontus.sundin@niam.com

Kontakta