Fastigheter Core-Plus

Niam förvärvar en helt ny kontorsbyggnad i Helsingfors från Ylva

Niam förvärvar en helt ny kontorsbyggnad i Helsingfors från Ylva Image

Niam förvärvar en ny kontorsbyggnad i Helsingfors från Ylva. Byggnaden ingår i kvarteret Lyyra, ett hybridområde i Hagnäs (Hakaniemi) med hotell, kontor, restauranger och bostäder. Lyyra stod klart i februari 2023 och prioriterar hållbart byggande och strävar efter LEED Platinum- och WELL-certifieringar för kvarterets miljövänliga och hälsoinriktade egenskaper.

Ylva och pensionsförsäkringsbolaget Varma har via sitt samriskföretag sålt en kontorsbyggnad belägen i kvarteret Lyyra i Hagnäs i Helsingfors till Niam. 

Kvarteret Lyyra är ett nytt hybridkvarter som byggs i Hagnäs och ska inrymma hotell, kontor, restauranger och bostäder. Kvarteret består av två hus belägna mittemot varandra på varsin sida av Siltasaarenkatu. Kontorsbyggnaden Niam har förvärvat stod färdig i februari 2023.

Lyyra kontorsbyggnad har cirka 8 700 kvm uthyrningsbar yta. Förutom kontorslokaler inrymmer byggnaden även flera restauranger, livsmedelsbutik och direkt åtkomst till Hagnäs tunnelbanestation när den nya ingången tas i bruk hösten 2023. 

Hagnäs ligger mycket nära Helsingfors stadskärna och har utmärkt kollektivtrafik. Området är känt som ett pulserande och trendigt kvarter med kontor, bostäder, restauranger och kulturlokaler. Hagnäs har ett utmärkt läge mittemellan Fiskehamnen (Kalasatama) och Helsingfors stadskärna och det stora brobyggnadsprojektet ”Kronbroarna” kommer att förbinda Hagnäs med bostadsområdena i östra Helsingfors.

Under utvecklingen av Lyyra har hållbara byggmetoder använts och lösningar som syftar till att öka inkludering, minska koldioxidutsläppen och utnyttja den cirkulära ekonomin har utforskats. Lyyra är helt koldioxidneutral i drift. Man ska ansöka om en LEED Platinum-certifiering för Lyyra samt en WELL-certifiering för kontorsbyggnaden som bevis på dess utmärkta egenskaper som gynnar hälsa och välbefinnande.

”Kontorsbyggnaden Lyyra ger hyresgästerna fantastiska lokaler och, tack vare den höga kvaliteten, uppnår den våra högt ställda hållbarhetsmål. Vi är glada över att bli en del av kvarteret Lyyra som blir ett fantastiskt tillskott till det växande Hagnäsområdet”, säger Antti Muilu, landschef för Niam Finland.

”Vårt mål i Lyyra-projektet har varit att bygga ett så hållbart vetenskaps- och handelskvarter som möjligt som ska tjäna Helsingforsborna under åtminstone de kommande 150 åren”, säger Ylvas Real Estate Director Ville Vaarala.

För mer information, kontakta:
Antti Muilu, Country Manager för Niam Finland
+358 40 749 8283, antti.muilu@niam.com

Ville Vaarala, Real Estate Director, Ylva
+358 40 569 0699, ville.vaarala@ylva.fi

Kontakta