Fastigheter Core-Plus

Niam förvärvar landmärke i Stavanger, Norge

Niam förvärvar landmärke i Stavanger, Norge Image

Niam, den svenska fondförvaltaren, har förvärvat ett nyligen ombyggt landmärke med flera användningsområden. Fastigheten är strategiskt belägen i ett prioriterat utvecklingsområde strax söder om det centrala affärsdistriktet i Stavanger, Norge. Tidigare ägare var Br Jensen AS och SQM AS har projekterat fastigheten.

Det omgivande området kallas Paradis och ska genomgå en stor förvandling med potential till ca 200 000 kvm bostäder och kommersiella byggnader enligt kommunens översiktsplan. Det intilliggande området kommer dessutom att genomgå en infrastrukturuppgradering de kommande åren.

Fastigheten har uppnått BREEAM NOR-certifieringen ”Very Good” och energiklass A för de två översta våningarna i det låga husblocket. Byggnaden har dessutom en stark hälsoprofil med ankarhyresgäster som Aleris, Stavanger universitetssjukhus och EVO.

Vi är glada över att kunna förvärva denna nyligen ombyggda fastighet med flera användningsområden strax utanför Stavangers centrum. Vi tror att den attraktiva hyresgästmixen, närheten till kollektivtrafik och den omfattande utvecklingen av Paradisområdet lägger en stark grund för värdeskapande framåt.
Torstein Bomann-Larsen and Thomas Fiskerstrand, Associate Directors Transactions i Norge

Den norska transaktionsmarknaden fortsätter att vara stark. Den ökade aktiviteten under Q4 2020 har fortsatt under hela 2021 med totala transaktionsvolymer på över 98 miljarder norska kronor enligt Pangeas rapport från november 2021. Det finns också tydliga tecken på återhämtning på Stavanger-marknaden.

Fiskestrand och Bomann-Larsen fortsätter: ”Vi ser fram emot att förvalta denna tillgång de kommande åren och vill gärna öka vår närvaro på den norska marknaden där vi för närvarande ser ett antal attraktiva möjligheter.”

För mer information, kontakta:
Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norge
+47 92 80 39 69, torstein.bomann-larsen@niam.com 

För mer information om Niam, kontakta:
Rikard Henriksson, Co-Managing Partner
+46 8 5175 8563, rikard.henriksson@niam.com 

 

Kontakta