Fastigheter Opportunistisk

Niam förvärvar Väsby Centrum och Bålsta Centrum

Niam förvärvar Väsby Centrum och Bålsta Centrum Image

Niam har förvärvat ytterligare två stadsdelscentrum i Stockholmsregionen från Grosvenor Europe. I den nyförvärvade portföljen ingår Väsby Centrum och Bålsta Centrum, båda med strategiska lägen nära viktiga kommunikationshubbar i norra Stockholmsregionen. Fastigheterna har ett blandat utbud av butiker, samhällsservice, hälso- och sjukvård samt restauranger.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på cirka 52 000 kvm med cirka 1 000 parkeringsplatser. Båda kommunernas befolkning förväntas växa avsevärt de kommande åren vilket kommer att gynna centrumen och dess hyresgäster. 

De här förvärven är utmärkta komplement till vår existerande portfölj. Vi ser stor utvecklingspotential och ser fram emot att stärka deras positioner ytterligare som de självklara lokala mötesplatserna för boende, handel, umgänge och olika typer av samhällsservice.
Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sweden

Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe säger, ”Försäljningen är en del av vår investeringsstrategi och vi kommer att fortsatt investera i Stockholmsregionen. Vi har sedan förvärvet 2011 arbetat aktivt med att utveckla Väsby och Bålsta Centrum till attraktiva stadskärnor som bättre möter behoven för boende och besökande i sina respektive områden. När Niam nu tar över fastigheterna är de i betydligt bättre skick än när vi förvärvade dem och med stor utvecklingspotential. Vi är glada över att Niam delar vår vision för Väsby och Bålsta Centrum.”

Beräknat tillträde är 1 april, 2022. Niams portfölj av stadsdelscentrum kommer då att bestå av över 150 000 kvm uthyrningsbar yta.

Kontakta