Infrastruktur

Niam fortsätter satsa på ultrasnabb laddning för elfordon

Niam fortsätter satsa på ultrasnabb laddning för elfordon  Image

Niam Infrastructure fortsätter sitt samarbete med Nima Energy för att tillsammans påskynda utrullningen av ultrasnabb laddinfrastruktur för elfordon. Samarbetet har redan gett konkreta resultat – tre nya laddstationer med 24 laddpunkter har öppnats i södra Sverige och totalt byggs det 150 laddpunkter just nu.

Niam Infrastructure (Niam) och Nima Energy (Nima) inledde under 2022 ett samarbete kring finansiering av ultrasnabb laddinfrastruktur för elfordon. Nu kan landets elbilsägare se resultatet av samarbetet: Under december 2023 öppnade Nima tre nya laddstationer med totalt 24 laddpunkter i södra Sverige. Dessutom bygger Nima nu 50 laddpunkter i centrala Stockholm, där 12 planeras vara klara inom kort och övriga till sommaren. Totalt bygger Nima just nu 150 ultrasnabba laddpunkter från Stockholm till Skåne.

- Satsningen på ultrasnabb laddning på strategiskt viktiga platser i Sverige är avgörande för att accelerera elektrifieringen av fordonsflottan. Investeringen i Nima Energy ger oss möjligheten att påskynda övergången genom snabb utbyggnad av ultrasnabb och lättillgänglig elbilsladdning som tillgodoser förarnas behov, säger Sverker Åkerblom, VD för Niam Infrastructure.

Vårt fördjupade samarbete med Nima ligger helt i linje med vårt fokus på hållbara infrastrukturprojekt i Norden.
Sverker Åkerblom, VD för Niam Infrastructure

- Det känns mycket bra att nu se det konkreta resultatet av samarbetet med vår partner och delägare Niam Infrastructure i form av ett antal öppnade stationer. Vi har ett ambitiöst mål att bygga hela 1250 laddpunkter i Norden fram till slutet av 2026, där Sverige är först ut, säger Marcus Landelin, VD Nima Energy.

Startskottet för Niam och Nima samarbete inleddes 2022 då Niams infrastrukturfond blev minoritetsägare i Nima med möjlighet att finansiera utbyggnaden av Nimas laddstationer. För att öka takten i utrullningen, fattade Niam förra året beslutet att gå in med ytterligare kapital och ökade sin ägarandel i Nima från 15 till dryga 23 procent.
Nima utvecklar, bygger och driver ultrasnabba laddhubbar längs med vägar samt i och runt större städer. Alla Nimas laddpunkter har en kapacitet på upp till 300 eller 400 kW som gör det möjligt att ladda upp till 30 mil på 15 minuter. 

För mer information, vänligen kontakta:

Sverker Åkerblom, VD, Niam Infrastructure
+46 723 88 18 93, Sverker.Akerblom@niam.com  
Marcus Landelin, VD och grundare Nima Energy, via Mattias Hennius, Director Communications & PR på +46 76 009 48 35, mattias.hennius@nima-energy.com

Om Niam 
Niam investerar i reala tillgångar i Norden och norra Europa med fokus på fastigheter och infrastruktur. Genom vår infrastrukturplattform Niam Infrastructure ser vi stora möjligheter och värde i hållbara investeringar och vi strävar efter att vara en del av drivkraften för en grönare och mer hållbar framtid. Detta uppnås genom innovation, djup kunskap och nära samarbete med våra partners. Niams infrastrukturfond inkluderar en större ankarinvestering från Europeiska Investeringsfonden. För mer information, besök www.niam.se 

Om Nima Energy
Nima utvecklar, bygger och driver stationer för ultrasnabbladdning av personbilar och kommersiella fordon. Nima grundades 2020 och har sitt säte i Malmö i Sverige. Bolaget är ägt av dess grundare tillsammans med Niam via sin infrastrukturfond Niam Infra Fund, som i maj 2022 annonserades som en minoritetsägare i Nima och tillika finansiär för bolagets framtida uppskalning och byggnation av laddstationer. Nimas mål är att bli en av de ledande laddoperatörerna för ultrasnabbladdning i Norden, och i förlängningen norra Europa.

Kontakta