Infrastruktur

Niam Infrastruktur investerar i Solarwork

Niam Infrastruktur investerar i Solarwork Image

Niams nylanserade plattform Niam Infrastruktur har investerat i Solarwork, ett svenskägt solcellsinstallations- och serviceföretag. Detta är plattformens första investering inom förnybar energi. Som en del av investeringen kommer Niam Infrastruktur och Solarwork tillsammans att erbjuda fastighetsägare och hyresgäster ”Solar-as-a-service” genom skräddarsydda lösningar för varje fastighets nuvarande och framtida behov, vilket minskar elkostnaderna samtidigt som de bidrar till en grönare morgondag.

”Solar-as-a-service” gör det enkelt för fastighetsägare och hyresgäster att gå över till solenergi. Solarwork och Niam Infrastruktur ger service hela vägen, från tillstånd, installation och finansiering till drift och service. Fastighetsägarna och hyresgästerna betalar endast ett fast pris för den producerade elen. Lösningen finansieras av Niam Infrastruktur genom ett långsiktigt energiköpsavtal (”PPA”) som gör det möjligt för kunden att med minskad risk spara pengar och samtidigt bli grönare.

Solenergi är den självklara lösningen för fastighetsägare och hyresgäster för att minska koldioxidavtrycket och även skydda sig mot ökade elpriser. Tillsammans med Solarwork har vi möjlighet att påskynda övergången till solenergi genom att tillhandahålla en enkel och fullt finansierad lösning till våra kunder. Vi är fullt engagerade i att erbjuda kunderna prisvärd och problemfri grön el och i och med Solarwork planerar vi att investera 500 miljoner kronor i denna strategi de kommande fem åren.
Sverker Åkerblom, Founding Partner för Niam Infrastruktur

Solarwork ägs av sina tre grundare, Carl-Olof Wilhelmson, Eric Wachtmeister och Thomas Elfving, och har 15 anställda.

Carl-Olof Wilhelmson, VD för Solarwork Sverige, säger: ”Vi ser Niam som den idealiska partnern för Solarwork. Tillsammans kommer vi att ha klart förbättrade möjligheter att utveckla verksamheten och organisationen – bland annat genom etableringen av helt nya affärsområden inom solenergi, lagring och elbilsladdning. Vi ser stora möjligheter genom kunskapsdelning och långsiktig affärsutveckling med ett av Nordens ledande fastighetsbolag. Att vi blir en del av Niams nya hållbarhets- och infrastruktursatsning medför dessutom att vår gemensamma värdegrund blir ännu starkare. Vi ser därmed med stor optimism fram emot detta nya partnerskap.”

För mer information om Niam Infrastruktur, kontakta:
Sverker Åkerblom, chef för Niam Infrastruktur
+46 723 88 18 93, Sverker.Akerblom@niam.com 

Om Solarwork Sverige

Solarwork är certifierad solcellsinstallatör samt helhetsleverantör av solenergi, laddinfrastruktur och energilagring. Sedan starten har vi fokuserat på att leverera lönsamma och smarta solcellssystem till fastighetsägare, markägare, kommuner och bostadsrättsföreningar. Vi använder alltid marknadens ledande solcellsprodukter och varje projekt skräddarsys efter kundens unika förutsättningar och energibehov idag men även med framtiden i åtanke.

För mer information, kontakta:
Carl-Olof Wilhelmson, VD för Solarwork Sverige
+46 707 77 07 49, carlolof@solarwork.se 
www.solarwork.se 

Kontakta