Infrastruktur

Niam och Stronghold investerar i Proptivity – möjliggör högpresterande 5G inomhus

Niam och Stronghold investerar i Proptivity – möjliggör högpresterande 5G inomhus Image

Proptivity erbjuder fastighetsägare, hyresgäster och besökare högpresterande 5G-nätverk inomhus. Näten är neutrala vilket innebär att kunderna oavsett operatör får tillgång till högpresterande 5G-uppkoppling inomhus – det Proptivity kallar Gigabit 5G.

Då 80% av den mobila dataanvändningen idag sker inomhus är det kritiskt för hyresgäster att ha tillgång till bra mobiltäckning. Den mobila datakonsumtionen förväntas dessutom att tredubblas de närmsta fem åren till följd av digitaliseringen, vilket kommer ställa ökade krav på förbättrad mobiltäckning inomhus. Hittills har mobil inomhustäckning hanterats genom operatörernas utomhusnät vilket ofta leder till bristfällig inomhustäckning. 5G har ännu högre frekvenser än 4G och 3G vilket möjliggör mer och snabbare data men även medför kortare räckvidd. När vi nu går över till 5G kommer utmaningarna med inomhustäckning bli påtagliga. Genom Proptivity kan fastighetsägare på ett kostnads- och resurseffektivt sätt nu erbjuda sina hyresgäster och besökare högpresterande 5G-täckning inomhus.

All digitalisering oavsett bransch bygger ytterst på uppkoppling. En högpresterande 5G-tjänst inomhus är därmed kritisk för all innovation som sker i byggnader. Med Proptivitys Gigabit 5G-lösning kommer hyresgäster och besökare att få tillgång till de snabbaste uppkopplingshastigheterna som finns på marknaden i säkra och extremt stabila nät”, säger Urban Edenström grundare av Stronghold Invest.
Urban Edenström, grundare av Stronghold Invest

”Sverige behöver ledande digital infrastruktur och 5G är centralt för att uppnå detta. En effektiv och snabb utbyggnad av högpresterande 5G-nät inomhus kräver en oberoende aktör som ger alla spelare möjlighet att samverka. Vi är därför mycket nöjda med att kunna bidra till utvecklingen genom vår investering i Proptivity”, säger Sverker Åkerblom VD på Niam Infrastructure.

"Vi erbjuder framtidssäker 5G-infrastruktur och tar ansvar för allt från planering och installation till daglig drift av högpresterande 5G-nät. Våra nät kommer vara en katalysator i den digitala omställning som 5G möjliggör där både operatörer och fastighetsägare kommer kunna behålla och utveckla sina respektive kärnaffärer till slutkund. Vi ser ett stort behov av vårt erbjudande och satsar på att bli den ledande aktören i Norden och Baltikum, med en relaterad investering på 3 miljarder kronor i Gigabit 5G-nät inom 5 år”, säger Mikael Lundman, VD på Proptivity.

För mer information se www.proptivity.com 

Kontakta