Fastigheter Opportunistisk

Niam utvecklar Haninge Centrum med nya handelsytor och fler bostäder

Niam utvecklar Haninge Centrum med nya handelsytor och fler bostäder Image

Haninge Centrum, söder om Stockholm, står inför en omfattande utveckling och komplettering av handel, bostäder och ett nytt restaurangutbud. Som en del av detta förvärvar Niam av Stena Fastigheter, ca 2 000 kvm av de handelsytor som vetter mot Poseidons torg. Niam är en av de största fastighetsaktörerna i området och har ett nära samarbete med kommunen i utvecklingen av Haninge Centrum.

Nu under hösten startar planerna för en större utveckling av Haninge Centrum och dess direkta närområde. Haninge Centrum med dess omgivning har redan idag flera viktiga mötesplatser men området ska stärkas ytterligare som navet och hjärtat i kommunens stadsutveckling med direkt koppling till serviceutbud, handel och nya bostäder vid Haninge Centrum.

Exempel på förändringar som Niam planerar att genomföra är ett rejält ansiktslyft av köpcentret och dess entréer ut mot Poseidons torg. Större glasytor, genomtänkt belysning och framflyttad fasad kommer att leda till ett mer välkomnande centrum och förbättrad tillgänglighet. En av de nya hyresgästerna som tecknat avtal med Niam är Medfit som under sommaren 2023 öppnar en 1 500 kvm stor anläggning för träning, rehabilitering och vård.

De planerade nya bostäderna ska öka tryggheten och förtätningen i området samt skapa flöden till Haninge Centrum. De boende får direkt närhet till service, kollektivtrafik och upplevelser via exempelvis Haninge kulturhus.

Vår vision med Haninge Centrum är att det ska bli en plats där människor bor och lever sina liv, arbetar och umgås. Allt finns på nära avstånd – en 15-minutersstad i miniformat. Med fler invånare och bostäder skapar vi och kommunen tillsammans underlag för mer service och en rikare stadskärna.
Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam

Niam och Haninge kommun kommer att intensifiera samarbetet under hösten och starta planeringen för utvecklingen av Haninge centrum och dess närmaste omgivning som ska resultera i en trygg och attraktiv centrummiljö där extra fokus läggs på en hållbar och grön utemiljö, där parkeringsytor omvandlas till trevliga vistelsemiljöer såsom lummiga torg, gångstråk och mini-parker. Befintlig parkering vid Haninge Centrum placeras under byggnader och utemiljöer.

Cirka 60 000 invånare kan komma att bo i Haninges centrala delar år 2050 när vi går från förort till stad. Utvecklingen av Haninge Centrum och Poseidons torg är en mycket viktig del i detta och vi är glada att vi nu har en Centrumutvecklare som vill gå hand i hand med oss när vi bygger stad, och utvecklar såväl nya bostäder som service, kultur och grönområden.
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

Utvecklingen av centrala Haninge är ett viktigt steg i Haninge kommuns utveckling från förort till stad. Med den nya, hållbara stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan Haninge knyts Handen, Vega och Brandbergen samman med 17 000 nya bostäder och en trygg och levande stadsmiljö med butiker, service, restauranger och verksamheter, i attraktiva lägen med goda kommunikationer.

Haninge ska erbjuda trygga och upplevelserika kvarter, platser, stråk och byggnader som ger utrymme för idrott, grönska, återhämtning och ny energi.

Visionsbild från Mandaworks.

Kontaktuppgifter:
Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam.
Email: hans.Lisserkers@niam.com
Telefon:  +46 76 634 20 01

Kontakta