Infrastruktur

Niams infrastrukturfond fortsätter investera i solparker tillsammans med Solkompaniet

Niams infrastrukturfond fortsätter investera i solparker tillsammans med Solkompaniet Image

Under ramavtalet med Solkompaniet har Niam genom sin infrastrukturfond ropat av ytterligare storskaliga solprojekt. Niams utvecklingsportfölj uppgår nu till ca 300 MW, vilket motsvarar potentiella investeringar om cirka två miljarder SEK. När solparkerna är etablerade kommer det innebära en årlig produktion på 300 GWh, motsvarande hushållselen för mer än 72 000 hushåll i södra Sverige, där bristen på el är som störst. Målsättningen är som tidigare att tillsammans med Solkompaniet utveckla och bygga solparker om upp till 500 MW.

Sedan ramavtalet ingicks under våren 2022 har Niam investerat i fem solprojekt med en bedömd potential om upp till cirka 300 MW. Portföljen är väl diversifierad både geografiskt och vad gäller typ av markområde. Gemensamt för projekten är att de ligger i södra Sverige med utmärkta förutsättningar för solkraft och god tillgång till elnätsinfrastruktur.

Projekten är lokaliserade i prisområde 3 och 4 fördelat på Skåne, Östergötland, Västergötland och Kronobergs län. Projekten förväntas bli byggklara under perioden 2024 till 2025 och det första projektet förväntas vara i drift runt årsskiftet 2026/2027.  

Sverige har sedan ett antal år en solkraftboom för takinstallationer, där villaägarna står för hälften av den installerade effekten. Utbyggnaden av storskaliga solparker börjar nu ta fart på allvar och potentialen i Sverige är mycket stor. Den situation har upplevts på elmarknaden under de senaste åren visar att behovet av ny elproduktion är stort i mellersta och södra Sverige. Därutöver förutspås Sveriges elbehov att fördubblas genom den elektrifiering som nu sker. 

Sol kan bidra till att relativt snabbt stärka det svenska energisystemet där effektbehoven är som störst. Branschen bedömer att 30 TWh kan byggas till 2030, varav 18 TWh kommer från storskaliga solparker.

Niams målsättningen är att starta utveckling av fler solparker under ramavtalet och därmed både växa och ytterligare diversifiera portföljen under kommande år”, säger Sverker Åkerblom, CEO Niam Infrastructure.
Sverker Åkerblom, CEO Niam Infrastructure
Niam visar med sin satsning att solparker kommer bli en del av det svenska energisystemet. Byggtiden för en stor solpark är endast 6-12 månader, det som är avgörande för en snabb utbyggnad är därför att korta tiden ner för tillstånd och elnätsanslutning.
Axel Alm, vd på Solkompaniet

För mer information:
Sverker Åkerblom, vd Niam Infrastructure, +46 723 881 893, sverker.akerblom@niam.com
Axel Alm, vd Solkompaniet, +46 768 535 879, axel.alm@solkompaniet.se

Om Niam
Niam investerar i reala tillgångar i Norden och norra Europa med fokus på fastigheter och infrastruktur. Genom vår infrastrukturplattform Niam Infrastructure ser vi stora möjligheter och värde i hållbara investeringar och vi strävar efter att vara en del av drivkraften för en grönare och mer hållbar framtid. Detta uppnås genom innovation, djup kunskap och nära samarbete med våra partners. För mer information, besök www.niam.com 

Om Solkompaniet
Solkompaniet är en av Sveriges ledande aktörer inom storskalig solkraft. Vi utvecklar, bygger och förvaltar solparker på mark och tak för markägare, fastighetsägare och företag som vill öka avkastningen på sina investeringar och bidra till den hållbara energiomställningen. Med över 20 års erfarenhet och fler än tusen levererade solcellsprojekt är vi en trygg partner för våra kunder. Axel Johnson-koncernen är majoritetsägare i Solkompaniet via AxSol, som samlar Axel Johnsons investeringar inom sol och distribuerad energi. Solkompaniet har 240 medarbetare och omsatte 780 MSEK 2022. www.solkompaniet.se

Kontakta