Hållbarhet

Viktiga steg på vår hållbarhetsresa

Viktiga steg på vår hållbarhetsresa Image

När vi ser tillbaka på 2022 har Niam fortsatt att ta flera viktiga steg på vår hållbarhetsresa så att hållbarhet blir en ännu mer integrerad del av vår verksamhet. Detta beskrivs i Niams årliga hållbarhetsrapport för 2022.

Gustav Thörnqvist, Sustainability Manager på Niam, är nöjd med de framsteg företaget har gjort inom hållbarhet det senaste året. Han berömmer Niams medarbetare som har uppvisat ett stort engagemang för hållbara metoder i sitt dagliga arbete. Thörnqvist säger: ”Niams hållbarhetsresa är avgörande för att säkerställa vår långsiktiga resiliens och alla inom företaget strävar efter att omsätta policyer till meningsfulla handlingar."

Jag är glad över att se Niams utökade interna expertis, kompetens och engagemang inom hållbarhet.
Gustav Thörnqvist, Sustainability Manager

Niams hållbarhetsarbete under 2022

Niams hållbarhetsarbete under 2022 har innefattat flera steg, däribland följande:

 • Ytterligare satsningar på att integrera ESG i verksamheten
  Ett av de viktigaste stegen var införandet av nya processer för hållbarhetsbedömningar vid förvärv samt handlingsplaner för hållbarhetsförbättringar under innehav. Det gör hållbarhet till en ännu mer integrerad del av vår verksamhet, från investeringar till förvaltningsaktiviteter och avyttring. Detta skapar värde för våra kunder och i våra fastigheter.
 • Komplett integering av Niam Infrastruktur
  Under året integrerades Niam Infrastruktur helt och hållet i verksamheten. Med fokus på hållbara infrastrukturinvesteringar som solpaneler och laddstationer för elbilar bidrar de till Niams hållbarhetsarbete.
 • Investering i ny ESG-plattform
  Niam har investerat i en ny ESG-plattform för att hantera ESG-data, vilken gör att vi kan samla in, beräkna, visualisera och analysera alla ESG-data på ett och samma ställe. Korrekta data är grundläggande för att kunna fatta faktabaserade beslut med fokus på att minska våra utsläpp av växthusgaser och uppnå hållbarhetsmålen.
 • Ökat fokus på social hållbarhet
  Under 2022 har Niam ökat sitt fokus på social hållbarhet. Niam har bidragit till samhällsengagerande aktiviteter för besökare i våra kommersiella fastighetsområden, såväl som för hyresgäster i våra bostadsområden.

Niam är fast beslutet att ytterligare stärka vårt fokus på ESG-åtgärder under 2023 och framåt. Niam har nu en solid hållbarhetsprocess men ständiga förbättringar och utökade ESG-åtgärder är nödvändiga för att nå de ambitiösa målen.

Niams hållbarhetsresa skapar värde för våra intressenter samtidigt som den bidrar till en mer hållbar framtid. Klicka här för att läsa hela hållbarhetsrapporten för 2022 och få veta mer om vårt pågående arbete och våra planer för framtiden. 

Kontakta