Karriär

Lär känna Louise Frankenberg

 Lär känna Louise Frankenberg Image

Kontakten med våra investerare – Lär känna Louise Frankenberg, Head of Investor Services.

Vad har du för roll på Niam?


Mitt jobb är att vara den främsta kontaktpersonen för vår befintliga investerarbas. Mitt team och jag arbetar nära våra investerare för att säkerställa att vi erbjuder professionella investerartjänster. Vårt uppdrag är att förse dem med klassens bästa rapporter, årsmöten och kommunikation/lyhördhet. På Niam har vi skapat en grund för starka och långvariga relationer med våra befintliga investerare och mitt jobb är att kontinuerligt arbeta för att bibehålla och vidareutveckla våra goda relationer.

Genom att samordna investerarförfrågningar och uppdrag får jag och mitt team samarbeta med kollegor från samtliga affärsenheter inom Niam. Detta ger oss ett helhetsperspektiv på företaget och en hel del sociala interaktioner med resten av Niam-teamet. 

Vad gillar du med att jobba på Niam?


Det finns en kultur där människor ges mycket förtroende och stöd av mer erfarna kollegor. Jag tycker att det säger mycket om Niam som företag. Vem du är som person och att du är engagerad har stor betydelse, resten går att lära sig. Om du ställs inför en utmaning kommer du att uppmuntras att försöka hitta och föreslå lösningar, alltid med hjälp och stöd från kollegor.

 

Jobbet erbjuder stor variation, allt från att bygga relationer och arbeta i ett team till att hitta nya lösningar. Jag tycker att det är icke-hierarkiskt och att alla är viktiga för företaget – alla behövs för att få jobbet gjort.
Louise Frankenberg, Head of Investor Services

Kontakta