Karriär

Lär känna oss bättre

Emil Harritshøj

Jag värdesätter möjligheten på Niam att utvecklas yrkesmässigt, att få arbeta med ett mycket kompetent team och tillfredsställelsen av att vara involverad i framgångsrika investeringar och projekt.

Vad har du, i korthet, för roll på Niam?

Jag ingår i Niam Fastigheters danska förvärvsteam. Detta innebär en rad olika ansvarsområden, däribland att hitta potentiella investeringsmöjligheter, hitta strategiska investeringar, genomföra analyser av fastigheterna, utföra due diligence-granskningar, förhandla, ordna finansiering och slutligen avsluta investeringarna.

Vad gillar du med att jobba på Niam? 

Jag värdesätter möjligheten på Niam att utvecklas yrkesmässigt, att få arbeta med ett mycket kompetent team och tillfredsställelsen av att vara involverad i framgångsrika investeringar och projekt. Som medarbetare på Niam känner man att företaget verkligen uppskattar medarbetarna och ser dem som sin största tillgång och är villiga att investera i deras utveckling och framgång. Detta är en mycket motiverande faktor som gör att man känner sig stärkt i sitt arbete.

Jag uppskattar dessutom företagets värderingar, kultur och balansen mellan arbete och privatliv, såväl som företagets engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. För mig personligen är det mycket viktigt att arbeta på ett företag som värdesätter integritet, ärlighet och ansvarsskyldighet – ett företag som strävar efter att göra rätt, även när det är svårt, och som tar ansvar för sina handlingar och beslut. Jag tycker att Niam förkroppsligar dess syfte, att sätta kapital i rörelse.

Emil Harritshøj, Associate Acquisitions, Niam Danmark

Mohamed Ed-Diaz

Jag uppskattar möjligheten att samarbeta med erfarna investeringsproffs från olika bakgrunder, mångfalden av tillgångar och investeringsstrategier och det starka engagemanget för ESG-initiativ.

Mitt huvudsakliga uppdrag är att identifiera, mäta, hantera och slutligen rapportera alla risker som Niam och de fonder de förvaltar utsätts för eller kan komma att utsätta för, under varje fonds cykel.

Mohamed Ed-Diaz, chef för Niam Luxemburg och Risk Manager