Mosaik Haninge Webb

Bidrag till trygghet och engagemang

Niam äger Haninge Centrum, ett köpcentrum i södra Stockholm. Niam har under 2022 varit en del av initiativet Haninge Entré, som genom samhällsaktiviteter ska bidra till trygghet och engagemang i området. 

En del av Niams hållbarhetsarbete handlar om att bidra till hållbara städer och samhällen samt Säkerhet och trygghet i och runt byggnader. Vi anser att det är avgörande för vår ställning som tillförlitlig fastighetsfondförvaltare och finansiell aktör att arbeta proaktivt med social hållbarhet, samtidigt som vi arbetar för att begränsa negativ miljöpåverkan. 

I köpcentret Haninge Centrum har det under vissa tider på dygnet varit ett begränsat antal besökare, vilket har skapat en känsla av otrygghet bland boende i området och de som är där och handlar. Niam är stolt samarbetspartner till initiativet Haninge Entré som syftar till att öka den faktiska och upplevda tryggheten i området. Satsningen drivs av den ideella organisationen med samma namn och andra samarbetspartner är bl.a. kommunen, andra fastighetsbolag och lokala livsmedelsbutiker. 

Som fastighetsägare vill Niam bidra till känslan av tillhörighet och trygghet samt främja viljan att vistas i centrum och dess närområden.
Ulrika Fjellborg Almqvist, project manager, Niam Sweden

Som samarbetspartner bidrar Niam med finansiering för att driva initiativet, inklusive anställning av två medarbetare samt aktiviteter. Under året har fler offentliga möbler tagits till centrum, som bänkar, bord, blommor och belysning. Det har också arrangerats dans- och sportevenemang, konstprojekt, en cykelverkstad, medborgardialoger samt aktiviteter under högtider. Inför jul anordnas det till exempel både julmarknad och luciatåg och de som arbetar med initiativet satte upp julgranar med ljusslingor längs en gångväg som går från centrum till pendeltågsstationen.   

April Maj 3

Lokalsamhället, inklusive invånare och personer som arbetar i området, har engagerats och informerats om initiativets aktiviteter via sociala medier. Kvartalsvis hålls ett kunskapsråd, vilket gör det möjligt att kontinuerligt följa upp insatserna.  

Ett viktigt mål för Niam i planeringen av hur området ska utvecklas är att förvandla centrumet så att det bjuder in till fler sammankomster och gatuliv, restauranger och handel. Detta skulle kunna bidra till attraktionskraften för fastigheterna i området, genom att göra det till ett område där människor vill umgås och känner sig trygga. 

Haninge Centrum

Kontakta