Srv Toimitilat Helsinki Kalasataman Horisontti11

Kalasataman Horisontti: ett framtida landmärke i Helsingfors

I mars 2023 ingick Niam ett avtal med SRV Construction om att förvärva Kalasataman Horisontti – ett utvecklingsprojekt som omfattar 11 700 kvm och består av Finlands högsta kontorstorn, en konstruktion på 26 våningar och 111 meter. Kalasataman Horisontti kommer att bli Finlands första kontorsskyskrapa, vilket gör den till ett unikt och vackert landmärke.   

Kalasataman Horisontti är placerat ovanpå köpcentret Redi, bara fem minuters tunnelbaneresa från Helsingfors centrum, och erbjuder förstklassiga lokaler och service. Byggnadens närvaro kommer att bidra till områdets livfullhet och attraktivitet, och ge moderna, attraktiva och unika kontorsytor för företag i Helsingfors.  

Jag är otroligt stolt över att vara en del av detta projekt. Det utgör en enastående möjlighet att forma Helsingfors stadssilhuett med Finlands första kontorsskyskrapa.
Jan Malms, Director,Niam Finland

Kalasataman Horisontti – arbetet med att skapa en spektakulär fastighet 

Under hela projektet kommer Niam och SRV att samarbeta för att skapa ett magnifikt landmärke som kommer att möta användarnas föränderliga behov – nu och i framtiden.  

Byggnaden ska erbjuda anpassningsbara lokaler med toppmoderna system som främjar energieffektivitet, flera möjliga användningsområden och en god arbetsmiljö. Att säkerställa kvaliteten på inomhusluften har varit en viktig prioritet, liksom att följa relevanta certifieringar och standarder, med särskild tonvikt på att skapa energieffektiva lösningar. Kontorsytorna kommer till exempel att uppfylla de högsta kriterierna för Platinum-nivån i LEED-miljöcertifikatet.  

Utöver detta kommer Horisonttis 24:e våning att inhysa den högst belägna panoramarestaurangen i huvudstadsregionen. En restaurang som är öppen för alla och som kommer att ståta med utsikt över huvudstadsregionen ända bort till Tallinn. 

Ett framåtblickande förhållningssätt 

Samarbete med intressenter har varit avgörande för att projektet ska lyckas, där värdefulla insikter och vägledning från SRV:s enastående rådgivare har spelat en betydande roll. Effektiv kommunikation, ett framåtblickande förhållningssätt och ett proaktivt engagemang har legat till grund för samarbetet, vilket främjat en stark känsla av gemensam målsättning för alla inblandade parter. 

Kontakta