230412 Keilaranta 18 020

Life Science Center: Främja innovation och hållbarhet i Keilaniemi

I den livliga stadsdelen Keilaniemi (Kägeludden) inleder Niam en spännande satsning för att expandera företagsparken Life Science Center, och skapa ett blomstrande och hållbart ekosystem för företag.

Expansionen kommer att ge ytterligare 8 000 kvm uthyrningsbar kontorsyta, vilket ger en total yta på 59 200 kvm, och inrymma cirka 40 Life Science- och teknikföretag, med cirka 1 700 toppexperter.

Projektet planeras stå klart i 2023 och är en viktig milstolpe för företagsparken, som understryker Niams ambition att främja innovation och tillväxt i regionen.

Främja hållbar utveckling

Life Science Center lägger stor vikt på att registrera energi- och vattenförbrukningen, implementera metoder för återvinning och avfallssortering samt prioritera hyresgästernas välbefinnande och komfort.Tack vare fokus på belysning, luftkvalitet, material, naturligt ljusinsläpp och växter för att skapa en miljö som främjar produktivitet och välmående har fastigheten erhållit miljöcertifieringen BREEAM ”Very Good”. 

Vi är oerhört stolta över detta magnifika projekt på Life Science Center, som visar vårt engagemang för innovation och tillväxt. Varje detalj, allt från hållbar utveckling till den nya huvudentrén, har noggrant planerats för att förbättra hyresgästens upplevelse.
Isto Okonhovi, Asset Manager, Niam

Högprofilerade hyresgäster och sömlös förbindelse 

Företagsparken består för närvarande av fem sammanlänkade kontorsbyggnader och stoltserar med högprofilerade hyresgäster som det statligt ägda IT-företaget CSC samt de globala jättarna Bayer, Capgemini, Ratiopharm och Konica Minolta. Den nya byggnaden, som blir den sjätte i Life Science Center, kommer att fungera som huvudentré och ge en sömlös förbindelse till det befintliga kontorskomplexet. 

Utmärkt läge och ökad tillgänglighet 

Life Science Center Keilaniemi är strategiskt beläget vid havet, mitt i Nordens största teknikkluster. Med bara en kort tunnelbaneresa till centrala Helsingfors, och en intilliggande spårvagnslinje som planeras stå färdig 2023, erbjuder företagsparken ett idealiskt läge för företag som är ute efter en livfull och lättillgänglig miljö.  

Med en bruttoarea på 9 500 kvm och en uthyrningsbar yta på 6 800 kvm innebär utbyggnaden en attraktiv uthyrningsmöjlighet. För närvarande har kontrakt om 3 500 kvm, motsvarande 51 % av den uthyrningsbara ytan, redan tecknats.  

 

 

Kontakta