Kaari Winter

Ökad attraktionskraft för köpcentret Kaari

Kaari Köpcentrum är med sina ca 50 000 kvm det sjätte största köpcentret i huvudstadsregionen. Niam har genomfört flera lyckade värdeskapande åtgärder för att öka attraktionskraften för centrumet. Idag är Kaari det ledande köpcentret i Finland. 

Genom att strategiskt ta itu med viktiga förbättringsområden, genomföra energieffektiviseringsåtgärder och attrahera nya spännande hyresgäster har Niam skapat en blomstrande och hållbar shoppingdestination och Kaari Köpcentrum har upplevt en anmärkningsvärd ökning av försäljningen och antalet besökare.  

Jag är verkligen stolt och tacksam över att vara en del av det här projektet och att ha varit den som lett det. Det mest givande är att bevittna köpcentrets enorma tillväxt i omsättning, ökad försäljning och utökad kundbas.
Markku Strömberg, Director, Portfolio Manager, Niam Finland

Betydelsefulla förändringar som förbättrar kundupplevelsen 

Efter att ha förvärvat Kaari Köpcentrum identifierade Niam förbättringsområden. Den invändiga vertikala anslutningen och små butikslokaler på andra våningen hindrade kundflödet och lönsamheten. 

För att möta dessa utmaningar genomförde Niam en rad förändringar. Två rulltrappor installerades mellan första och andra våningen som leder kunderna till shoppinggången. De små butiksytorna på andra våningen revs och befintliga kommersiella lokaler utökades, vilket förde dem närmare ljusflödet. För att tackla de minskande klädbutikernas utmaningar ersatte Niam ankarbutiker med butikskedjor som Jysk, Elgiganten, Tokmanni och Dogman. Detta strategiska drag återupplivade köpcentret och lockade kunder som var ute efter ett bredare produktutbud. 

Kaari Winter

Återuppbygga restaurangvärlden 

Niam insåg behovet av ett attraktivt och mångsidigt kulinariskt utbud och moderniserade restaurangutbudet i köpcentret fullständigt. Tidigare var det flera restauranger som kämpade med att generera vinster, där en av huvudorsakerna var bristande möjligheter att skapa mysig belysning. 

Med det i åtanke byggde Niam om restaurangområdet och skapade 12 separata restauranger – en förvandling som ger gott om naturligt ljus och ett brett utbud av matställen, vilket i slutändan skapar en inbjudande och livlig atmosfär. 


Införa hållbara lösningar

Som en del av Kaaris hållbarhetsstrategi vidtog Niam en rad energieffektiviseringsåtgärder: traditionell belysning ersattes med energisnåla LED-lampor, vilket minskade energiförbrukningen avsevärt, och som en del av renoveringen möjliggjorde förnyelsen av Prismas kylmaskiner ökad värmeåtervinning. 

Niam prioriterade också att förbättra byggnadsautomation och kontrollsystem i syfte att säkerställa effektiv drift och en problemfri shoppingupplevelse. För att möta det växande intresset av elbilar installerade Niam laddstationer, vilket främjar hållbara transportalternativ för besökare. 

Silkeborg

Kontakta