Juice Cbhahagk Zu Unsplash

Pilotprojekt: Elbilsladdare i bostadsprojekt

Niam har åtagit sig att tillhandahålla attraktiva och prisvärda bostäder i Danmark genom sitt Nordhusene-projekt. Som en del av våra miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) initiativ har Niam lanserat ett pilotprojekt för att installera elbilsladdare i bostadsområdena. Syftet är att tillhandahålla en bekväm och hållbar laddningslösning för de boende samtidigt som den bidrar till att minska koldioxidutsläppen från transporter.

Niam har aktivt investerat i bostadsprojekt över hela Danmark, vilket resulterat i att över 1 400 bostäder byggts som redan bebos av hyresgäster. Med en ytterligare investering i 800 bostäder vill Niam skapa hållbara och prisvärda boendealternativ för individer och familjer. För att främja vårt hållbarhetsengagemang har Niam tagit fram flera olika ESG-initiativ, däribland implementering av elbilsladdare i bostadsprojekt.

Detta initiativ syftar till att förbättra den övergripande upplevelsen för de boende och samtidigt stödja övergången till elbilar.
Jacob de Lichtenberg, Country Manager Danmark

Partnerskap med Spirii

För att underlätta installationen av elbilsladdare har Niam ingått ett ramavtal med Spirii, en dansk leverantör av helhetslösningar. Detta partnerskap gör att elbilsladdare kan integreras i Niams bostadsprojekt. Laddarna installeras som allmänt tillgängliga elbilsladdare på delade parkeringsplatser och det blir också möjligt för hyresgästerna att där så är möjligt installera privata laddare på sina uppfarter.

Positiv miljöpåverkan

Det första pilotprojektet med elbilsladdare genomfördes på Solviften i Greve, ett bostadskomplex som består av 80 nybyggda lägenheter nära Köpenhamn. Genom att installera elbilsladdare här kunde Niam samla in data och bedöma hur detta påverkade de boendes beteende och benägenhet att välja att ha en elbil. Dessa data är viktiga för att kunna fatta välgrundade beslut angående antalet elbilsladdare som ska installeras vid framtida fastigheter. För närvarande har Niam 36 laddare i Danmark som förser hyresgästerna i Nordhusene med möjlighet till elbilsladdning. Målet är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och främja hållbara transportalternativ.

EV Charge

Att införa elbilsladdare som en del av Niams bostadsprojekt ger hyresgästerna en tilläggstjänst. Bekvämligheten tillgänglig laddningsinfrastruktur medför gör att boende som äger en elbil kan dra nytta av fördelarna med hållbar mobilitet utan att behöva krångla med att hitta tillförlitliga laddstationer. Initiativet ligger i linje med Niams strävan att tillhandahålla boendemiljöer av hög kvalitet och tillgodose de föränderliga behoven en modern livsstil medför. Tillsammans med andra tilläggstjänster är avsikten att elbilsladdarna ska bidra till att hyresgästerna i större utsträckning bor kvar och kostnaderna för tomma bostäder minimeras.

Kontakta