Da Vinci Park, Aalborg Etape 3 4.Jpg

Rekord: Största fastighetsaffären i dansk historia

I april 2017 gjorde Niam ett strategiskt förvärv av det danska bolaget HD Ejendomme, med ett fastighetsbestånd värderat till cirka fyra miljarder danska kronor. Under de följande åren genomgick Niam en betydande förändring, då de sålde kontorsfastigheter och flyttade sitt fokus till bostadsfastigheter. 

Portföljförvandling 

Niams förvärv av HD Ejendomme 2017 markerade början på dess strategiska förvandling. Niam insåg potentialen på den danska bostadsmarknaden och strävade efter att dra nytta av en stadig befolkningstillväxt och efterfrågan på moderna och energieffektiva bostäder. Som en del av sin strategi sålde Niam majoriteten av kontorsfastigheterna i portföljen samtidigt som de förvärvade ett större antal bostadsfastigheter. Detta gjorde det möjligt för Niam att lägga om fokus för portföljen både geografiskt och vad gäller bransch. .

Niams breda kunskap och erfarenhet av att hantera bostadsportföljer i Norden spelade en avgörande roll för att uppnå gynnsamma resultat.
Michael Berthelsen, Country Manager, Niam Denmark

Snabb utökning av bostadsportföljen 

Det strategiska skiftet mot bostadsfastigheter visade sig vara lönande för Niam. Mellan 2017 och 2020 genomgick bostadsportföljen en betydande tillväxt och expanderade från 2 000 till 6 000 bostäder. Bostadsfastigheter stod för nästan 95 procent av portföljen, vilket visar på Niams strävan efter att möta den växande efterfrågan på boendealternativ i Danmark. Tillskottet av dessa fastigheter gjorde det möjligt för Niam att etablera sig som en stor aktör på den danska bostadsmarknaden. 

Hvidts Gaard I Aalborg.Jpg

Affären med Heimstaden en milstolpe 

I december 2020 nådde Niam en anmärkningsvärd milstolpe då vi genomförde den största fastighetsaffären i dansk historia. Niam sålde det färdiga fastighetsbeståndet, inklusive HD Ejendomme, till Heimstaden Bostad. Transaktionen omfattade 152 bostadsfastigheter, bestående av 6 237 bostäder och en portfölj med 35 kommersiella fastigheter belägna i nära anslutning till bostadsfastigheterna. Affären uppgick till ett värde av 16,5 miljarder danska kronor, vilket befäste Niams framgångar med att förvandla portföljen och generera betydande vinster. 

Kontakta